Overvåking av hepatitt A ved molekylærepidemiologiske undersøkelser

Stene-Johansen K, Skaug K, Blystad H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Et økende antall tilfeller av hepatitt A blant stoffmisbrukere i de senere år er bakgrunnen for denne molekylærepidemiologiske studien av hepatitt A-virus i Norge. Av 1242 meldte tilfeller av hepatitt A til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) i perioden januar 1995 til juli 1998 er 114 karakterisert ved genotyping. I denne perioden ble en og samme hepatitt A-virusvariant, stoffmisbrukervariant 1, påvist blant injiserende stoffmisbrukere, samt hos 19/49 hepatitt A-smittede som tilsynelatende ikke var tilknyttet stoffmisbrukermiljøer. Høsten 1997 ble en ny hepatitt A-virusvariant, stoffmisbrukervariant 2, påvist.

Importerte tilfeller av hepatitt A assosiert med opphold i endemiske områder forårsaket kun et mindre antall sekundærtilfeller i nærmiljøet. Genotyping viste at disse var smittet med ulike hepatitt A-virusvarianter, forskjellig fra stoffmisbrukervariantene.

Ved årsskiftet 1997/98 var det et mindre utbrudd av hepatitt A blant menn som har sex med menn i Oslo. Dette utbruddet viste seg ved genotyping ikke å være tilknyttet utbruddet som er assosiert med stoffmisbrukermiljøer. Ved genotyping har vi kunnet identifisere enkeltutbrudd og skille dem fra utbruddet i stoffmisbrukermiljøer. Hepatitt A har spredt seg effektivt innen misbrukermiljøer i Norge over lengre tid. Det kan tyde på at situasjonen er i ferd med å bli endemisk i dette miljøet.

Anbefalte artikler