Overvåking av hepatitt A ved molekylærepidemiologiske undersøkelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Et økende antall tilfeller av hepatitt A blant stoffmisbrukere i de senere år er bakgrunnen for dennemolekylærepidemiologiske studien av hepatitt A-virus i Norge. Av 1242 meldte tilfeller av hepatitt A til Meldingssystemfor smittsomme sykdommer (MSIS) i perioden januar 1995 til juli 1998 er 114 karakterisert ved genotyping. I denneperioden ble en og samme hepatitt A-virusvariant, stoffmisbrukervariant 1, påvist blant injiserende stoffmisbrukere,samt hos 19/49 hepatitt A-smittede som tilsynelatende ikke var tilknyttet stoffmisbrukermiljøer. Høsten 1997 ble en nyhepatitt A-virusvariant, stoffmisbrukervariant 2, påvist.

  Importerte tilfeller av hepatitt A assosiert med opphold i endemiske områder forårsaket kun et mindre antallsekundærtilfeller i nærmiljøet. Genotyping viste at disse var smittet med ulike hepatitt A-virusvarianter, forskjelligfra stoffmisbrukervariantene.

  Ved årsskiftet 1997/98 var det et mindre utbrudd av hepatitt A blant menn som har sex med menn i Oslo. Detteutbruddet viste seg ved genotyping ikke å være tilknyttet utbruddet som er assosiert med stoffmisbrukermiljøer. Vedgenotyping har vi kunnet identifisere enkeltutbrudd og skille dem fra utbruddet i stoffmisbrukermiljøer. Hepatitt A harspredt seg effektivt innen misbrukermiljøer i Norge over lengre tid. Det kan tyde på at situasjonen er i ferd med å bliendemisk i dette miljøet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media