Siri Vangen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med analyse og tolkning av data, litteratursøk og revisjon av manus.

Siri Vangen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, leder for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og professor.

Artikler av Siri Vangen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media