Siri Vangen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Vangen

Synne Holan, Siri Vangen, Kristian Hanssen, Babill Stray-Pedersen
29.05.2008
Diabetes øker risikoen for komplikasjoner hos mor og barn under svangerskap og fødsel. Risiko for sykelighet, dødelighet og medfødte misdannelser er korrelert til blodsukkernivået hos mor. Det er...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
About 9 000 caesarean sections are performed in Norway annually ( 1 ); the percentage of children delivered in this way increased from 2 % in 1967 to 16 % in 2006 ( 2 , 3 ). Complications may occur...
Siri Vangen, Anne Karen Jenum, Sidsel Graff-Iversen, Gro Idland
12.03.2009
Antall og andel eldre i befolkningen øker. Det nevnes imidlertid sjelden at majoriteten av eldre er kvinner. Helseutfordringene knyttet til en aldrende befolkning antas å sette inn for fullt fra ca...
Siri Vangen
03.12.2009
Berggren, V Franck, M Kvinnlig könsstympning 137 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 197 ISBN 978-91-44-04672-3 Denne utgivelsen er først og fremst beregnet på ansatte i helse- og...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
Årlig gjennomføres det om lag 9 000 keisersnitt i Norge ( 1 ). Andelen barn som blir født etter keisersnitt her i landet har økt fra 2 % i 1967 til 16 % i 2006 ( 2 , 3 ). Etter ethvert operativt...
Siri Vangen
29.11.2006
Momoh, Comforth Female genital mutilation 172 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2005. Pris GBP 20 ISBN 1-85775-693-2 Forfatteren henvender seg til ansatte innen helsesektoren, skole, banevern og politi...
Siri Vangen, Risa Hoffmann, Kari Flo, Bjørg Lorentzen, Sverre Sand
09.02.2006
De fleste radikalt omskårne kvinner utvikler kroniske plager. Radikal omskjæring har også betydning for fødselsforløpet. Kvinneklinikkene ved regionsykehusene har utpekt ressurspersoner som tar hånd...
Linda Björk Helgadóttir, Erik Qvigstad, Elbjørg Melseth, Siri Vangen, Anne Eskild
22.06.2006
Uønskede svangerskap er et folkehelseproblem. Det utføres omtrent 14 000 provoserte aborter årlig i Norge ( 1 ). I Oslo ser det ut som om kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert blant...
R. Elise B. Johansen, Asha Barre, Johanne Sundby, Siri Vangen
07.10.2004
Internasjonal migrasjon har ført til at norsk helsevesen i økende grad møter kvinner som er radikalt omskåret (infibulert). Infibulasjon kan sette dype mentale og kroppslige spor. De fleste...
Siri Vangen, Per Bergsjø
18.12.2003
En tredel av dødsårsakene skyldes hypertensive svangerskapskomplikasjoner. Foto SCANPIX/RETNA USA Sett i globalt perspektiv er mødredødelighet et formidabelt helseproblem. Hvert år dør rundt en halv...
Atle Fretheim, Tom Tanbo, Siri Vangen, Liv Merete Reinar, John-Arne Røttingen
29.11.2011
The incidence of sphincter rupture during deliveries in Norway increased appreciably in the period 1967 – 2004, according to figures from the Medical Birth Registry ( 1 ). Risk factors for sphincter...
Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Population studies show a prevalence of infertility of approximately 9 %, and a little more than half of infertile couples will seek examination and treatment ( 1 ). Assisted fertilisation in the...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Obstetric aid in Western countries has undergone major changes in the last decades and the number of women who die in connection with pregnancy has been substantially reduced. The decline in maternal...
Nora Ahlberg, Siri Vangen
03.03.2005
Fødsel kan sies å være et dobbeltfenomen som, på den ene side, karakteriseres av de biologiske prosessers universalitet (den fysiske fødsel) og på den annen side av variasjon i den sosiokulturelle...
Siri Vangen, Rannveig Nordhagen, Kari Kveim Lie
17.02.2005
Fødselsvekten betyr mye for senere utvikling av hjerte- og karsykdom. Dette er det økende holdepunkter for, til tross for noe motstridende resultater og metodekritikk som for eksempel seleksjonsbias...
Atle Fretheim, Tom Tanbo, Siri Vangen, Liv Merete Reinar, John-Arne Røttingen
29.11.2011
Insidensen av sfinkterruptur ved fødsler i Norge økte betydelig i perioden 1967 – 2004, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister ( 1 ). Risikofaktorer for sfinkterruptur, for eksempel høyere alder...
Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Befolkningsstudier viser en forekomst av infertilitet på omtrent 9 %, og drøyt halvparten av disse parene vil oppsøke helsevesenet for utredning og behandling ( 1 ). Assistert befruktning med...
Tone Breines Simonsen, Astrid Klopstad Wahl, Siri Vangen, Malin Eberhard-Gran
19.03.2013
Studier antyder at 5 – 20 % av alle kvinner har sterk uro eller frykt for å føde ( 1 , 2 ), og mange elektive keisersnitt gjøres i dag på indikasjonen f...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Fødselshjelpen i den vestlige del av verden har gjennomgått store endringer i de siste tiår, og antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet er kraftig redusert. Fallet i mødredødsfall etter...