Siri Vangen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Medisinsk fakultet

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: tolkning av data og revisjon av manus.

Siri Vangen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, senterleder og professor II.

Artikler av Siri Vangen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media