Siri Steine

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Siri Steine er spesialist i allmennmedisin og seksjonsoverlege ved Palliativt senter, Akershus universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Siri Steine
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media