Silberg IE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silberg IE

Fossen D, Silberg IE
10.04.1999
Sammendrag Materialet oppsummerer perinatalkomiteens vurderinger av perinatale dødsfall i Østfold i perioden 1989-97. Hvert dødsfall har vært gjenstand for medisinsk kvalitetsvurdering, og det er...
Grønn M, Silberg IE
20.04.1997
Sammendrag Surfaktantbehandling av neonatalt åndenødssyndrom har vært i rutinemessig bruk ved norske nyfødtseksjoner siden 1992. Undersøkelsen omfatter de første 70 barn som ble behandlet med...
Silberg IE, Grønn M
20.04.1997
Sammendrag Surfaktant er et fosfolipidkompleks som produseres i lungenes type II-pneumocytter. Surfaktant har som hovedfunksjon å redusere overflatespenningen i lungene, og derved lette...
Anderssen S-H, Silberg IE, Øglænd B, Fossen D
20.08.1996
Sammendrag Prenatale steroider har en veletablert plass i forebyggingen av neonatalt åndenødssyndrom og mortalitet hos barn i tilknytning til prematur fødsel. Praksis er endret de senere årene ved at...