Surfaktantbehandling ved akutt lungesvikt

Silberg IE, Grønn M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Surfaktant er et fosfolipidkompleks som produseres i lungenes type II-pneumocytter. Surfaktant har som hovedfunksjon å redusere overflatespenningen i lungene, og derved lette respirasjonsarbeidet. For mer enn 30 år siden påviste Avery & Mead at barn med neonatalt åndenødssyndrom hadde surfaktantmangel. Surfaktantforskningen har gjort store fremskritt, spesielt de siste ti årene. I dag er viktigheten av behandling med eksogent tilført surfaktant til for tidlig fødte barn med neonatalt åndenødssyndrom velkjent anbefalt rutinebehandling også i Norge. Denne forskningen har tilført ny og viktig kunnskap om patofysiologien ved akutt lungesvikt, og det er nå mange vitenskapelige arbeider som gir gode holdepunkter for at surfaktant er nødvendig for normal lungefunksjon. På grunn av denne erkjennelse er det tilkommet sannsynlige nye indikasjoner for behandling med eksogent tilført surfaktant. Vi gjør rede for mulige nye indikasjoner for slik behandling, og beskriver dessuten en pasient med alvorlig mekoniumaspirasjonssyndrom som ble vellykket behandlet med surfaktant.

Anbefalte artikler