Prenatal steroidbehandling - et fireårsmateriale

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Prenatale steroider har en veletablert plass i forebyggingen av neonatalt åndenødssyndrom og mortalitet hos barn itilknytning til prematur fødsel. Praksis er endret de senere årene ved at indikasjonsområdet er utvidet fra 28.-32. til24.-33. svangerskapsuke. Kontraindikasjon er nå begrenset til nærmest kun å gjelde alvorlig infeksjon.

  Materialet består av barn fra Østfold født før 35. svangerskapsuke i perioden 1990-93, i alt 287. Hos barn født før33. svangerskapsuke ble steroider gitt til 56 av 145 (39%). Det var hos disse barna en signifikant lavere mortalitet (3,6% versus 18%, p , 0,02) og lavere forekomst av neonatalt åndenødssyndrom (61% versus 82%, p , 0,01) enn hos deubehandlede.

  Mortaliteten falt signifikant fra perioden 1990/1991 til perioden 1992/1993 (18% versus 6%, p 5 0,019), samtidig meden økning i bruk av surfaktant (5% versus 30%, p , 0,01) og prenatale steroider (31% versus 46%, p 5 0,028).

  Med de nye retningslinjer ville 28 flere barn fått prenatale steroider, som ville ha gitt en bruksfrekvens på 58%hos barn født før 33. svangerskapsuke. Dette er på nivå med nye internasjonale anbefalinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media