Naturlig surfaktant som rutinebehandling av neonatalt åndenødssyndrom

Grønn M, Silberg IE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Surfaktantbehandling av neonatalt åndenødssyndrom har vært i rutinemessig bruk ved norske nyfødtseksjoner siden 1992. Undersøkelsen omfatter de første 70 barn som ble behandlet med naturlig surfaktant ved sentralsykehusene i Akershus og Østfold fra 1991 til 1994. Behandlingsstart etter fødsel ble redusert fra åtte timer i 1991 til tre timer i 1994. Tidlig surfaktantbehandling etter fødsel gir størst fall i oksygenbehov, hvilket er et godt prognostisk tegn. 12 barn døde, disse var alle uttalt immature fra kompliserte svangerskap. Mortaliteten i gruppen med fødselsvekt < 1500 g er nå 7%. Forekomsten av alvorlig bronkopulmonal dysplasi ble betydelig redusert, og antall respiratordøgn ble halvert. Det var ingen økning av neonatale tilleggskomplikasjoner forårsaket av surfaktant. Alvorlig neonatalt åndenødssyndrom bør forebygges med steroider antenatalt og behandles tidlig postnatalt med naturlig surfaktant.

Anbefalte artikler