Akutt nyresvikt hos traume- og hjertestanspasienter

Sigrid Beitland Om forfatteren
Artikkel

Utvikling av akutt nyresvikt etter traume og hjertestans er forbundet med dårlig prognose.

Sigrid Beitland. Foto: Christian Lie

Akutt nyresvikt er en hyppig komplikasjon hos alvorlig syke og skadede pasienter, og tilstanden må i alvorlige tilfeller behandles med nyreerstattende behandling som ofte kalles dialyse. Vi har undersøkt utviklingen av akutt nyresvikt hos pasienter innlagt i intensivavdeling som følge av traume og hjertestans utenfor sykehus.

Hos traumepasienter fant vi at akutt, alvorlig nyresvikt med behov for akutt nyreerstattende behandling forekom sjelden, og rammet menn hyppigere enn kvinner. Sykdommen var forbundet med moderat dødelighet, og høy pasientalder var risikofaktor for død. Vi fant at kvaliteten i den akutte nyreerstattende behandlingen kan forbedres. Ingen av de som overlevde, var avhengige av kronisk dialyse etter tre måneder og ett år.

Hos pasienter med hjertestans fant vi at ulike grader av akutt nyresvikt forekom hos om lag halvparten av de som ble gjenopplivet etter hjertestans utenfor sykehus. I denne pasientgruppen var akutt nyresvikt forbundet med økt dødelighet og dårlig nevrologisk resultat etter seks måneder. Forhøyede verdier av ulike biomarkører målt i urin tidlig etter hjertestans ble identifisert som risikofaktorer for senere utvikling av akutt nyresvikt, død og dårlig nevrologisk resultat.

Det bør arbeides videre med å forbedre kvaliteten i akutt nyreerstattende behandling etter traume, og med tidlig prognosesetting av sykdom og død etter hjertestans.

Disputas

Sigrid Beitland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 17. februar 2017. Tittelen på avhandlingen er Acute kidney injury in trauma and cardiac arrest patients.

Anbefalte artikler