Sara Underland Mjelva

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sara Underland Mjelva

Sara Underland Mjelva
17.04.2018
Det bekrefter Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som har kartlagt fastlegenes arbeidsbelastning. PASIENTTID: Fastlegene er tilgjengelige. 73 prosent av totalarbeidstiden brukes på pasientene...
Sara Underland Mjelva
26.06.2017
Legeforeningen skal debattere fremtidens helsetjeneste på Arendalsuka i august. Helsedebatten er den mest populære av ukas over 200 arrangementer. HØYDEPUNKT: Populær helsedebatt trekker fulle hus...
Sara Underland Mjelva
06.06.2017
Norges helsetopper forplikter seg til en sterkere innsats for voldsutsatte barn. GREFSENERKLÆRLINGEN: Norges helsetopper og politikere samlet til felles sak mot vold mot barn. Foto: Barneombudet –...
Sara Underland Mjelva
30.03.2017
Nordmenn er klare i sin tilbakemelding: I kampen om statsbudsjettkronene må helsesektoren bli vinneren. MÅ PRIORITERES: Helse og omsorg er den samfunnssektoren flest mener bør prioriteres i...
Sara Underland Mjelva
02.02.2017
Helseminister Bent Høie mener fastlegenes kompetanse må brukes bedre i utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. MÅ BRUKE KOMPETANSEN: Bent Høie peker på viktigheten av at kommunene...
Sara Underland Mjelva
08.11.2016
Prioriteringskriteriene må bidra til at politikerne står til ansvar for sine beslutninger, mener Legeforeningen. POSITIV: Vi er positive til at det legges frem en stortingsmelding om prioritering,...
Sara Underland Mjelva
07.06.2016
Norge bruker minst andel av BNP på helse sammenliknet med våre nordiske naboland. To av tre nordmenn mener andelen må økes. OPPTATT AV HELSE: Nordmenn ønsker et sterkt offentlig helsevesen...
Sara Underland Mjelva
01.11.2011
Legeforeningen har startet arbeidet med statusrapporten 2012. Rapporten skal stake ut en ny kurs for Legeforeningens rolle i forebyggende helsearbeid. – Helsetjenestene har en viktig rolle i...
Sara Underland Mjelva
29.11.2011
Legeforeningen vektla behovet for en grundig konsekvensutredning da forslaget om spesialiserte diagnosesentre var oppe til høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité. Det er et stort behov for å...
Sara Underland Mjelva
15.11.2011
2012 blir et år med store utfordringer for helsetjenesten. Det ble klart etter at neste års statsbudsjett ble lagt frem 6. oktober. – Legeforeningen hadde foretrukket en opptrappingsplan med...
Sara Underland Mjelva
18.09.2012
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har laget eksempel på hva som skal til for å lykkes med gode pasientforløp. Gode pasientforløp fordrer godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom...
Sara Underland Mjelva
11.12.2012
Allmennlege Harald Sundby er årets vinner av Løvetannprisen. Prisen deles ut til en person som har gjort en ekstra innsats for faget. – Jeg forstår ikke riktig hvorfor jeg har fått denne prisen, men...
Sara Underland Mjelva
30.04.2012
Legeforeningen fraråder å gi dispensasjon fra aldersbestemmelse for utøvelse av kampsport som tillater knockout. Legeforeningen har vært kritisk til en rekke forslag som har hatt som mål om å lempe...
Sara Underland Mjelva
25.06.2013
25. april ble «samstemmingsprosjektet» – et viktig elektronisk verktøy som vil hjelpe fastlegene til å sørge for mer korrekte medikamentlister, lansert. Marit Hermansen er gjenvalgt som leder av NFA...
Sara Underland Mjelva
25.02.2014
– Skal målet med kommunale akuttsenger nås, er tillit hos fastlegen svært viktig, understreker leder i Norsk forening for allmennmedisin og sentralstyremedlem Marit Hermansen. – Som fastlege må jeg...
Sara Underland Mjelva
17.06.2014
Legeforeningen er bekymret for konsekvensen av samfunnets alkoholforbruk og for signaleffekten som ligger i Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å utvide antall åpningsdager i Vinmonopolet...
Sara Underland Mjelva
25.11.2014
Stramme kommunale budsjetter gjør at helsesøstre, helsestasjons- og skoleleger er i ferd med å bli mangelvare. Allmennlegene er opptatt av hvordan legetjenestene i kommunene kan organiseres til det...
Sara Underland Mjelva
16.09.2014
– Alle barn må få en time fysisk aktivitet hver skoledag. Det var hovedbudskapet da Legeforeningens alliansepartnere inviterte til frokostmøte om skolen som folkehelsearena. Forslaget om mer fysisk...
Sara Underland Mjelva
13.01.2015
– Fastlegene må i større grad veilede pasienter til å bli mer fysisk aktive, sier Mona Kjeldsberg. For første gang kunne leger melde seg på fysisk aktivitet som tellende kurs under Primærmedisinske...
Sara Underland Mjelva
17.11.2015
Stadig flere leger blir møtt med trusler når de sier fra om uønskede forhold på arbeidsplassen. Flere ender opp som sykmeldte og uføre. TAUSE: Leger synes det er vanskelig å si fra om uønskede...