Positive signaler fra helseministeren

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helseminister Bent Høie mener fastlegenes kompetanse må brukes bedre i utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

  MÅ BRUKE KOMPETANSEN: Bent Høie peker på viktigheten av at kommunene blir bedre til å benytte seg av fastlegenes kompetanse…
  MÅ BRUKE KOMPETANSEN: Bent Høie peker på viktigheten av at kommunene blir bedre til å benytte seg av fastlegenes kompetanse. Foto: Bjørn Stuedal

  Leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren er glad for helseministerens påpekning.

  – Kommunene benytter ikke mulighetene godt nok i dag, mener han.

  Helseministeren kom med oppfordringen under KS og Helse- og omsorgsdepartementets årlige helsekonferanse om primærhelsetjenesten der ledelse var årets hovedtema.

  Ledelsesansvar

  Ledelsesansvar

  Høie mener det er et ledelsesansvar at fastlegene involveres i arbeidet i kommunene.

  – Legene må ledes og de må være med på å lede. Vi trenger deres kompetanse for å binde tjenestene bedre sammen, sa han.

  – En av de viktigste helsetjenestene i kommunen – fastlegene – er altfor dårlig integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, uttrykte Høie og pekte på viktigheten av at kommunene blir bedre til å benytte seg av fastlegenes kompetanse.

  – Dette er gode signaler fra helseministeren, sier Tom Ole Øren.

  – Fastlegene møter hele bredden av kommunenes innbyggere og sitter på mye kunnskap om helsetjenesten som kommunene bør etterspørre, påpeker han.

  Også leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er positiv til ministerens oppfordring.

  – Jeg ønsker meg kommuner som viser større interesse for legetjenestene. For eksempel må kommuneledere besøke fastlegekontorene, sier Brelin.

  Må gripe muligheten til å lede

  Må gripe muligheten til å lede

  Tom Ole Øren mener det ligger mange muligheter i avtaleverket som kommunene i dag ikke bruker.

  – Flere hevder det er vanskelig å lede fastlegene fordi de er selvstendig næringsdrivende og ikke ligger under den tradisjonelle styringslinjen i kommunen, men det stemmer ikke. Det viser også rapporten til Agenda Kaupang som har kartlagt ledelse av legetjenestene i kommunene, sier Øren. Rapporten konkluderer med at kommunene ikke benytter mulighetene til å lede legene og viser til manglende lederkompetanse og manglende prioritering som årsaker.

  Satser på medisinskfaglig ledelse

  Satser på medisinskfaglig ledelse

  Også Legeforeningen satser målrettet på ledelse. Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene er et av sentralstyrets satsingsområder i inneværende periode.

  – Vi utarbeider nå blant annet en veileder i samarbeid med KS med råd og anbefalinger om hvordan kommunene kan lede legetjenestene, avslutter Tom Ole Øren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media