Positive signaler fra helseministeren

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

Helseminister Bent Høie mener fastlegenes kompetanse må brukes bedre i utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

MÅ BRUKE KOMPETANSEN: Bent Høie peker på viktigheten av at kommunene blir bedre til å benytte seg av fastlegenes kompetanse. Foto: Bjørn Stuedal

Leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren er glad for helseministerens påpekning.

– Kommunene benytter ikke mulighetene godt nok i dag, mener han.

Helseministeren kom med oppfordringen under KS og Helse- og omsorgsdepartementets årlige helsekonferanse om primærhelsetjenesten der ledelse var årets hovedtema.

Ledelsesansvar

Høie mener det er et ledelsesansvar at fastlegene involveres i arbeidet i kommunene.

– Legene må ledes og de må være med på å lede. Vi trenger deres kompetanse for å binde tjenestene bedre sammen, sa han.

– En av de viktigste helsetjenestene i kommunen – fastlegene – er altfor dårlig integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, uttrykte Høie og pekte på viktigheten av at kommunene blir bedre til å benytte seg av fastlegenes kompetanse.

– Dette er gode signaler fra helseministeren, sier Tom Ole Øren.

– Fastlegene møter hele bredden av kommunenes innbyggere og sitter på mye kunnskap om helsetjenesten som kommunene bør etterspørre, påpeker han.

Også leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er positiv til ministerens oppfordring.

– Jeg ønsker meg kommuner som viser større interesse for legetjenestene. For eksempel må kommuneledere besøke fastlegekontorene, sier Brelin.

Må gripe muligheten til å lede

Tom Ole Øren mener det ligger mange muligheter i avtaleverket som kommunene i dag ikke bruker.

– Flere hevder det er vanskelig å lede fastlegene fordi de er selvstendig næringsdrivende og ikke ligger under den tradisjonelle styringslinjen i kommunen, men det stemmer ikke. Det viser også rapporten til Agenda Kaupang som har kartlagt ledelse av legetjenestene i kommunene, sier Øren. Rapporten konkluderer med at kommunene ikke benytter mulighetene til å lede legene og viser til manglende lederkompetanse og manglende prioritering som årsaker.

Satser på medisinskfaglig ledelse

Også Legeforeningen satser målrettet på ledelse. Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene er et av sentralstyrets satsingsområder i inneværende periode.

– Vi utarbeider nå blant annet en veileder i samarbeid med KS med råd og anbefalinger om hvordan kommunene kan lede legetjenestene, avslutter Tom Ole Øren.

Anbefalte artikler