Sanner T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sanner T

Lund KE, Urdal L, Sanner T
20.10.1999
Sammendrag Innføringen av 18-årsgrense for kjøp av tobakk i 1996 ser ikke ut til å ha redusert omfanget av røyking blant mindreårige. En årsak kan være at landets 20000 tobakksforhandlere unnlater å...
Lund KE, Scheffels J, Sanner T
20.10.1999
Sammendrag 75% av den tobakken som forbrukes av 13-17-åringer i Norge kjøpes av de mindreårige selv. Helseministeren har bedt forhandlernes organisasjoner om å bedre håndhevingen av 18-årsgrensen med...
Sanner T, Dybing E
20.08.1996
Forebygging av kreft i grupper med forhøyet risiko Sammendrag Kjemoprevensjon i forbindelse med kreft er definert som bruk av naturlige eller syntetiske kjemiske stoffer for å reversere, undertrykke...
Sanner T, Dybing E
20.02.1996
Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av et stort antall kjemiske forbindelser vesentlig dannet ved ufullstendig forbrenning av tobakk. Det kalles passiv røyking når en person puster i luft som...