Hvordan håndheves 18-årsgrensen for kjøp av tobakk?

Lund KE, Urdal L, Sanner T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Innføringen av 18-årsgrense for kjøp av tobakk i 1996 ser ikke ut til å ha redusert omfanget av røyking blant mindreårige. En årsak kan være at landets 20000 tobakksforhandlere unnlater å etterleve 18-årsgrensen.

Et representativt utvalg av husstander ble trukket tilfeldig fra en database med alle telefonnumre i Norge. Av de 6135 husstander hvor det ble oppnådd kontakt, var det i 2054 personer i alderen 13-20 år. Av disse deltok 1011 i et telefonintervju.

75% av den tobakken som forbrukes av 13-17-åringene er kjøpt av dem selv eller andre mindreårige. 70% av røykere under 18 år sier at de ikke blir spurt om alder når de kjøper eller forsøker å kjøpe tobakk. Bare 48% har i siste tremånedersperiode opplevd å bli nektet kjøp.

Effekten av det systematiske tobakksforebyggende arbeidet som bygges opp i skolen vil kunne bli bedre dersom tobakksforhandlerne hadde støttet opp med en effektiv håndheving av 18-årsgrensen for kjøp av tobakk.

Anbefalte artikler