Hvordan håndheves 18-årsgrensen for kjøp av tobakk?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Innføringen av 18-årsgrense for kjøp av tobakk i 1996 ser ikke ut til å ha redusert omfanget av røyking blantmindreårige. En årsak kan være at landets 20000 tobakksforhandlere unnlater å etterleve 18-årsgrensen.

  Et representativt utvalg av husstander ble trukket tilfeldig fra en database med alle telefonnumre i Norge. Av de6135 husstander hvor det ble oppnådd kontakt, var det i 2054 personer i alderen 13-20 år. Av disse deltok 1011 i ettelefonintervju.

  75% av den tobakken som forbrukes av 13-17-åringene er kjøpt av dem selv eller andre mindreårige. 70% av røykereunder 18 år sier at de ikke blir spurt om alder når de kjøper eller forsøker å kjøpe tobakk. Bare 48% har i sistetremånedersperiode opplevd å bli nektet kjøp.

  Effekten av det systematiske tobakksforebyggende arbeidet som bygges opp i skolen vil kunne bli bedre dersomtobakksforhandlerne hadde støttet opp med en effektiv håndheving av 18-årsgrensen for kjøp av tobakk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media