Hvordan redusere salg av tobakk til mindreårige?

Lund KE, Scheffels J, Sanner T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


75% av den tobakken som forbrukes av 13-17-åringer i Norge kjøpes av de mindreårige selv. Helseministeren har bedt forhandlernes organisasjoner om å bedre håndhevingen av 18-årsgrensen med skilting og informasjon. På grunnlag av litteratur publisert i vitenskapelige tidsskrifter har vi studert effekten av de tiltak myndigheter i andre land har brukt for å øke respekten for aldersgrensebestemmelser.

Via litteratursøk i Medline og Sociological abstracts ble 122 vitenskapelig publiserte artikler identifisert og gjennomgått.

Oppfordringer om lovlydighet rettet henholdsvis mot publikum og forhandlere, samt straffesanksjoner overfor kjøpere og forhandlere er satt i verk for å øke overholdelsen av aldersgrensebestemmelser. Frivillige ordninger fører til økt lovlydighet i forhandlerleddet, men ca. 20% av forhandlerne fortsetter å selge tobakk til mindreårige. Dette er nok til at ungdom verken rapporterer om endret tilgjengelighet eller endring i røykevaner. Bare hyppige stikkprøver, trusler om tvangsmulkt og tap av bevilling har ført til færre ungdomsrøykere.

Helseministerens plan for å øke lovlydigheten blant tobakksforhandlerne vil sannsynligvis ikke resultere i færre røykere blant mindreårige.

Anbefalte artikler