Hvordan redusere salg av tobakk til mindreårige?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  75% av den tobakken som forbrukes av 13-17-åringer i Norge kjøpes av de mindreårige selv. Helseministeren har bedtforhandlernes organisasjoner om å bedre håndhevingen av 18-årsgrensen med skilting og informasjon. På grunnlag avlitteratur publisert i vitenskapelige tidsskrifter har vi studert effekten av de tiltak myndigheter i andre land harbrukt for å øke respekten for aldersgrensebestemmelser.

  Via litteratursøk i Medline og Sociological abstracts ble 122 vitenskapelig publiserte artikler identifisert oggjennomgått.

  Oppfordringer om lovlydighet rettet henholdsvis mot publikum og forhandlere, samt straffesanksjoner overfor kjøpereog forhandlere er satt i verk for å øke overholdelsen av aldersgrensebestemmelser. Frivillige ordninger fører til øktlovlydighet i forhandlerleddet, men ca. 20% av forhandlerne fortsetter å selge tobakk til mindreårige. Dette er nok tilat ungdom verken rapporterer om endret tilgjengelighet eller endring i røykevaner. Bare hyppige stikkprøver, trusler omtvangsmulkt og tap av bevilling har ført til færre ungdomsrøykere.

  Helseministerens plan for å øke lovlydigheten blant tobakksforhandlerne vil sannsynligvis ikke resultere i færrerøykere blant mindreårige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media