Intraarteriell trombolyse ved perifere bypass- og arterieokklusjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med denne artikkelen er å beskrive vår metode for intraarteriell trombolyse. Denne behandlingsformen, somkrever nært samarbeid mellom intervensjonsradiolog og karkirurg, er bare i beskjeden grad i bruk ved andre norskesykehus.

  Grundig forberedelse i form av klinisk undersøkelse, blodprøver, angiografi og pasientinformasjon er påkrevd førlokal intraarteriell trombolytisk behandling.

  Hovedindikasjonen er hvilesmerter eller alvorlig klaudikasjon forårsaket av akutt eller subakutt bypass- ellerarterieokklusjon. Viktigste kontraindikasjon er tilstander som gir økt blødningsfare.

  Ballongbehandling er den vanligste perkutane tilleggsprosedyren til intraarteriell trombolyse. Overvåking ernødvendig for tidlig å oppdage komplikasjoner og forverret lokal status.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media