Intraarteriell trombolyse ved perifere bypass- og arterieokklusjoner

Sandbæk G, Staxrud LE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med denne artikkelen er å beskrive vår metode for intraarteriell trombolyse. Denne behandlingsformen, som krever nært samarbeid mellom intervensjonsradiolog og karkirurg, er bare i beskjeden grad i bruk ved andre norske sykehus.

Grundig forberedelse i form av klinisk undersøkelse, blodprøver, angiografi og pasientinformasjon er påkrevd før lokal intraarteriell trombolytisk behandling.

Hovedindikasjonen er hvilesmerter eller alvorlig klaudikasjon forårsaket av akutt eller subakutt bypass- eller arterieokklusjon. Viktigste kontraindikasjon er tilstander som gir økt blødningsfare.

Ballongbehandling er den vanligste perkutane tilleggsprosedyren til intraarteriell trombolyse. Overvåking er nødvendig for tidlig å oppdage komplikasjoner og forverret lokal status.

Anbefalte artikler