Intraarteriell trombolyse ved perifere bypass- og arterieokklusjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med undersøkelsen var å undersøke sammenhengen mellom vellykket intraarteriell trombolysebehandling avokkluderte arterier/karproteser til underekstremitetene og noen viktige kliniske og angiografiske faktorer. Pasientenskjønn og alder, symptomer, symptomvarighet, okklusjonslengde, type kar, distalt avløp og kateterspissens plassering blevurdert. 46 pasienter ble behandlet med kontinuerlig intraarteriell infusjon av streptokinase. 12 pasienter fikkkarveggsaktivator (tPA).

  I streptokinasegruppen ble lyse oppnådd hos 27 av 46 pasienter (59%). Vi fant en signifikant assosiasjon mellomvellykket trombolyse og godt distalt avløp (p < 0,01). Lyse ble oppnådd hos bare én av 11 pasienter hvorkateteret ikke ble ført ned i okklusjonen. Et primært vellykket resultat ble oppnådd hos ni av 12 pasienter (75%)behandlet med karveggsaktivator.

  I denne undersøkelsen var tilfredsstillende distalt avløp og intratrombotisk kateterposisjon nærmest avgjørende foret godt resultat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media