Intraarteriell trombolyse ved perifere bypass- og arterieokklusjoner

Sandbæk G, Staxrud LE, Rosén L, Bay D, Stiris M, Gjølberg T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med undersøkelsen var å undersøke sammenhengen mellom vellykket intraarteriell trombolysebehandling av okkluderte arterier/karproteser til underekstremitetene og noen viktige kliniske og angiografiske faktorer. Pasientens kjønn og alder, symptomer, symptomvarighet, okklusjonslengde, type kar, distalt avløp og kateterspissens plassering ble vurdert. 46 pasienter ble behandlet med kontinuerlig intraarteriell infusjon av streptokinase. 12 pasienter fikk karveggsaktivator (tPA).

I streptokinasegruppen ble lyse oppnådd hos 27 av 46 pasienter (59%). Vi fant en signifikant assosiasjon mellom vellykket trombolyse og godt distalt avløp (p < 0,01). Lyse ble oppnådd hos bare én av 11 pasienter hvor kateteret ikke ble ført ned i okklusjonen. Et primært vellykket resultat ble oppnådd hos ni av 12 pasienter (75%) behandlet med karveggsaktivator.

I denne undersøkelsen var tilfredsstillende distalt avløp og intratrombotisk kateterposisjon nærmest avgjørende for et godt resultat.

Anbefalte artikler