Samira Lekhal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Sykehuset i Vestfold

Hun har bidratt med utforming/design, datainnsamling, tolking av data, litteratursøk, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Samira Lekhal er ph.d., seniorforsker og seksjonsoverlege. Hun er studieleder (principal investigator) for 4XL-studien.

Artikler av Samira Lekhal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media