Rune Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Johansen

Rune Johansen
08.10.2009
Zeuthen, K. Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer. 237 s. København: Akademisk Forlag, 2009. Pris DKK 269 ISBN 978-87-500-4094-1 Dette er en omarbeidet versjon av psykolog...
Rune Johansen
16.04.2009
Plante, LG. Bleeding to ease the pain Cutting, self-injury, and the adolescent search for self. 181 s. Westport, CT: Praeger, 2007. Pris USD 50 ISBN 978-0-275-99062-6 Selvskading av kroppen er en...
Ingrid Melle, Rune Johansen
30.09.2002
Schizofreni er den mest alvorlige av de psykiske lidelsene. Enkelte vil bare ha én psykotisk episode uten restsymptomer, andre vil ha alvorlige og vedvarende symptomer fra første psykotiske...
Rune Johansen
07.06.2016
Haavind, Hanne Øvreeide, Haldor Barn og unge i psykoterapi – bind 1 og 2 2 bd. 604 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 958 ISBN 978-82-05-48755-0 ISBN 978-82-05-48756-7 Målgruppen...
Rune Johansen
04.10.2011
Sølvberg, Helge A. Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende Samtalegruppen som frigjørende redskap. 216 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 280 ISBN 978-82-05-40887-8 Helge A...
Rune Johansen
17.06.2011
Kearney, Christopher Silence is not golden Strategies for helping the shy child. 136 s, ill. Oxford: Oxford University Press. 2011. Pris GBP 12 ISBN 978-0-19-532662-8 Christopher Kearney henvender...
Rune Johansen
17.09.2013
Salole, Lill Krysskulturelle barn og unge Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser. 290 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 365 ISBN 978-82-05-41067-1 Lill Salole er cand...
Rune Johansen
25.11.2014
I Tidsskrift for den norske legeforening nr. 19/2014 har Steinar Madsen fra Legemiddelverket anmeldt Peter C. Gøtzsches bok Deadly Medicines and Organised Crime – How big pharma has corrupted...
Rune Johansen
15.12.2015
Gøtzsche, Peter C. Dødelig psykiatri og organisert fornektelse 378 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2015. Pris NOK 385 ISBN 978-82-7935-373-7 Denne boken er en oppfølger av Peter Gøtzsches bok fra...