På vei mot økt trygghet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Salole, Lill

  Krysskulturelle barn og unge

  Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser. 290 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 365

  ISBN 978-82-05-41067-1

  Lill Salole er cand.polit. i psykologi med yrkesbakgrunn fra arbeid med krysskulturelle barn og familier. Forfatteren ønsker å utfordre leseren til å se ressurser og potensialer hos barn og ungdom som ellers ofte beskrives ut i fra en problemposisjon. Temaet er meget aktuelt: Med økende mobilitet og globalisering ser vi stadig flere barn og ungdommer med erfaringer fra flere kulturer. Boken er skrevet for fagpersoner i skole, på helsestasjoner og familievernkontor – som en form for studiebok. Den kan samtidig være en bok som gir viktig bakgrunnsinformasjon for alle som møter barn og unge i helse- og sosialtjenesten.

  Gjennom fire hoveddeler får vi en definisjon av hvem krysskulturelle barn og ungdommer er, forskjellige teoretiske verktøy for å forstå kultur og identitet, beskrivelser av barnas og ungdommenes erfaringer, og i siste del praktiske forslag til å hjelpe disse barna og ungdommene til å bli trygge med sin identitet og sine erfaringer. Forfatteren tydeliggjør utfordringer ved forskjellige kulturelle erfaringer, både samfunnsmessig, i familien og for selvforståelse og identitet. Hun utfordrer oss til å se ressursene og å hjelpe barn og ungdom til å utvikle disse. Her lykkes hun ikke helt. Det er lettere å kjenne barna igjen ut i fra det de strever med, beskrivelsen av våre negative forestillinger og fordommer likeens. Vi kan utfordres til å tørre se disse barna som enkeltindivider med sine viktige egne bidrag enda mer.

  Teorien er mye forankret i samfunnsvitenskapene. Fra et klinisk ståsted ville det vært spennende om forfatteren hadde utvidet utviklingsforståelsen mer. Hun peker på det viktige i å jobbe med sorgen over det som er forlatt og mistet for å kunne gå videre. Tilknytningsteori og utviklingsforståelse blir da viktige verktøy for de som møter disse barna og ungdommene i klinisk hverdag. Forfatteren vektlegger selv at barnas egne erfaringer er det viktigste. Her er jeg enig, fordi dette perspektivet gjør teorigrunnlaget levende.

  De som jobber med barn og ungdom i hverdagssituasjoner, vil ha mest praktisk nytte av boken. I klinisk arbeid vil jeg anbefale boken som god bakgrunnsinformasjon for å se de krysskulturelle barna og ungdommene, og for å endre egne fordommer for å kunne bidra til å fremme ressursene hos den enkelte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media