Rolf Lindemann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Lindemann

Rolf Lindemann
11.06.2009
T., Markestad Å være foreldre til et for tidlig født barn 122 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 185 ISBN 978-82-450-0747-3 Det finnes etter hvert flere «populærmedisinske» bøker,...
Rolf Lindemann
22.06.2006
Det var med glede og stor grad av lettelse jeg leste innlegget til Arnfinn Engeset i Tidsskriftet nr. 11/2006 om det å bli førstegangsgammel ( 1 ). Alt falt liksom på plass. Også jeg har hele tiden...
Rolf Lindemann
24.08.2006
Martin, Richard J. Fanaroff, Avroy A. Walsh, Michele C. Fanaroff and Martin’s Neonatal-perinatal medicine Diseases of the fetus and infant. 8. utg. 2 036 s, tab, ill. 2 bd. Philadelphia, PA: Elsevier...
Rolf Lindemann
16.12.2004
Totning med tut? Foto Aina Staveland Johnsen Det hevdes at det norske språk er fattig, sammenliknet med f.eks. engelsk. Gjennom et langt liv som neonatolog har det slått meg at mødre spesielt, har...
Rolf Lindemann
19.02.2004
Walker„ W. Allan Watkins„ John B. Duggan„ Christopher Nutrition in pediatrics Basic science and clinical applications. 3. utg. 1102 s, tab, ill. London: BC Decker, 2003. Pris USD...
Rolf Lindemann
19.02.2004
Hansen„ Anne R. Puder„ Mark Manual of neonatal surgical intensive care 546 s, tab, ill, CD-ROM. Ontario: BC Decker, 2003. Pris USD 45 ISBN 1-55009-211-1 Dette er en praktisk håndbok i...
Rolf Lindemann
21.10.2004
Vi takker for Terje Rootwelts kommentar i Tidsskriftet nr. 17/2004 ( 1 ) til vår artikkel i samme nummer ( 2 ) og hans tanker omkring generell screening av mødre med trombocyttype HPA-1bb. Mange av...
Rolf Lindemann
07.10.2004
Stack, Charles G. Dobbs, Patrick Essentials of paediatric intensive care 241 s, tab, ill. London: Greenwich Medical Media, 2004. Pris USD 20 ISBN 1- 84110-053-6 Begge forfatterne er spesialister...
Veslemøy C. Garmark, Stein Harald Holmedal, Tanja K. Rønsen, Johan N. Bruun, Rolf Lindemann, Bjarne H. Løkvik
14.08.2003
UNAIDS og WHO ( 1 ) anslo at det ved utgangen av 2001 var 40 millioner mennesker i verden med HIV-infeksjon. Dette inkluderte 18 millioner kvinner og 2,7 millioner barn, og 95 % av de HIV-smittede...
Rolf Lindemann
26.06.2003
McHaffie, HE Crucial decisions at the beginning of life Parents’ experiences of treatment withdrawal from infants. 464 s, tab, ill. Oxford: Radcliffe Medical Press, 2001. Pris GBP 35 ISBN 1-85775-479...
Rolf Lindemann
10.09.2002
Målet for et svangerskap er et sunt, friskt barn. Men det kan oppstå uforutsette situasjoner som innebærer en stor risiko for barnets fremtid og utvikling. Man kan stå overfor et valg mellom å la...
Lars Smith, Stein Erik Ulvund, Rolf Lindemann
20.06.2001
I løpet av det siste tiåret har det funnet sted en betydelig økning i overlevelsesrate blant barn med svært lav fødselsvekt. Det øker bekymringen for det utviklingsmessige utfallet. Det er...
Stein Erik Ulvund, Lars Smith, Rolf Lindemann
30.01.2001
Mange utenlandske studier publisert i 1990-årene har vist at svært for tidlig fødte barn har betydelig risiko for å bli rammet av forskjellige former for utviklingsforstyrrelser og funksjonshemninger...
Rolf Lindemann, Leif Svenningsen, Jens Kjeldsen-Kragh, Tom A. Stiris, Mette K. Killie, Anne Husebekk
09.09.2004
En 33 år gammel kvinne var førstegangsgravid i 1997. Det ble ved ultralydundersøkelse påvist en uttalt hydrocephalus hos fosteret, og fødsel ble indusert i uke 36. Fosterlyden ble imidlertid borte og...
Rolf Lindemann, Mia C. Myhre, Mari Bakken, Drude Fugelseth, Cecilie F. Rustad, Berit Woldseth
26.06.2008
Hyperventilasjon hos nyfødte kan ha mange årsaker, som lungesykdom eller infeksjon. Respiratorisk kompensasjon av metabolsk acidose, som melkesyreopphopning ved dårlig vevsperfusjon, vil også kunne...
Leif Brunvand, Rolf Lindemann
10.03.2000
Gry Hay og medarbeidere har i et innlegg i Tidsskriftet nr. 2/2000 (1) gått kraftig ut mot vår artikkel i Tidsskriftet om rakitt blant barn i Norge (2). Vi skrev at rakitt på grunn av vitamin D-...
Rolf Lindemann
03.03.2005
Jepsen, Jonna For tidligt fødte børn Usynlige senfølger. 224 s, tab. København: Hans Reitzels Forlag, 2004. Pris DKK 228 ISBN 87-412-2305-5 Forfatteren er mor til svært for tidlig fødte tvillinger og...
Tor Einar Calisch, Rolf Lindemann, Sverre Medbø
04.03.2011
Mange alvorlige sykdommer debuterer de første to leveuker. Hos nyfødte er symptomer uspesifikke, og tidspunkt for sykdomsdebut varierer fra barn til barn også ved samme sykdom. Når de er alvorlig...
Rolf Lindemann
07.08.2012
Barn og spedbarn med feber og diaré trenger kaloriholdig drikke. Illustrasjonsfoto Istockphoto Markedet vrimler av sukkerfrie drikker med bl.a. cyklamat, aspartam, maltodekstrin, xylitol og...