Hvordan går det egentlig med de for tidlig fødte barna?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jepsen, Jonna

  For tidligt fødte børn

  Usynlige senfølger. 224 s, tab. København: Hans Reitzels Forlag, 2004. Pris DKK 228

  ISBN 87-412-2305-5

  Forfatteren er mor til svært for tidlig fødte tvillinger og har ut fra egen erfaring engasjert seg i oppfølging og tilbud til denne gruppen barn.

   Professor i nyfødtmedisin ved Rigshospitalet i København, Gorm Greisen, har skrevet forordet. Hvorfor er en slik bok ikke skrevet tidligere? spør han.

  Det er i dag velkjent, også fra norske studier, at mange svært for tidlig fødte barn utvikler senproblemer som angst, utrygghet, hyperaktivitet, lærevansker og konsentrasjonsproblemer, forsinket motorisk utvikling, spise- og søvnvansker, stress og uro – de ofte usynlige senfølgene. Det er derfor av stor betydning at denne gruppen blir fulgt nøye over lang tid. Det bør være et tilbud om oppfølging, slik at det kan stilles diagnoser med påfølgende tiltak for barnet og også for foreldrene.

  Forfatteren har brukt mange eksperter innen feltet barn med handikap for å beskrive utviklingen allerede fra fosterstadiet og den betydningen dette har i de daglige situasjonene hos for tidlig fødte barn. Det er mange situasjoner med uro og smerte gjennom flere av døgnets prosedyrer og stell. Spesialpedagoger som har fulgt barna gjennom oppvekst og utvikling, har også vært konsultert med hensyn til de etter hvert usynlige senfølgene som kan oppstå.

  Det er flere kasuistikker som illustrerer problemene som denne gruppen barn kan komme inn i, samtidig er det også gitt praktiske forslag til hvordan problemene/senfølgene kan reduseres.

  Boken gir et godt bilde av hva barna virkelig utsettes for. Den setter ord på viktige problemer. Det er ikke bare å overleve, men å overleve til noe! Dette er en faktor som dessverre ikke alltid blir brukt i statistikken av ekstremt for tidlig fødte barn. Det er mange gode referanser og henvisninger, bl.a. til nyttige Internett-sider.

  En stor del om helsekost og dennes effektive innvirkning på barnas utvikling burde ikke vært med. Men så lenge det er mange som tror, og så lenge det er i tillegg til og ikke på bekostning av den klassiske medisin og oppfølging, er det greit. Likeledes er det tatt inn råd fra kranio-sakral terapeut og osteopat. Det understrekes også at barnenevrologen ikke deler alle av forfatterens oppfatninger.

  Uansett, dette er nyttig lesing, ikke bare for foreldre til for tidlig fødte barn, men også for dem av oss som til daglig har ansvar for og steller med barna. Og ikke minst for dem som skal ha oppfølgingen og ansvaret for at det kan gis den hjelp og de tiltak som er nødvendig for at oppveksten blir optimal. Kanskje også en nyttig bok for bevilgende myndigheter som bør sikre fremtiden for disse barna?

  En tankevekkende bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media