Lettfattelig og oppdatert om for tidlig fødte

Rolf Lindemann Om forfatteren
Artikkel

T., Markestad

Å være foreldre til et for tidlig født barn

122 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 185

ISBN 978-82-450-0747-3

Det finnes etter hvert flere «populærmedisinske» bøker, både norske og nordiske, om behandlingen og resultater av behandlingen av for tidlig fødte barn. Trond Markestad er en av pionerene innen feltet. Denne boken er oppdatert med resultater og erfaringer frem til 2008. Men i hovedtrekkene skiller den seg ikke vesentlig fra tidligere bøker om samme emne eller fra dagens viten og kunnskap.

Forfatteren henvender seg i første rekke til foreldre med barn som er født for tidlig, til slekt og venner. Men boken kan også med fordel benyttes av personale som arbeider med for tidlig fødte barn – enten det er på en intensivavdeling eller i oppfølgingen av barna, f.eks. helsesøstre.

Den er rikt illustrert med fine bilder, skjematiske figurer og tabeller som gjør forståelsen lettere. Fagutrykkene, som ofte brukes på nyfødtavdelingene, er definert på et godt og forståelig norsk.

Stoffet er logisk bygd opp i totalt ti kapitler, hvorav de åtte første er knyttet til det å være født for tidlig: Årsaker og forekomst, fødsel og tidlig behandling, blodprøver, undersøkelser, behandling, hvordan det går med barna og hva barna trenger i oppveksten. Til slutt er det historiene til tre barn og hvordan de har hatt det i oppveksten – ikke bare «rosenrøde» historier, men realistiske om hvordan utfallet kan bli. Formatet er hendig og et godt stikkordregister gjør det lett å finne frem til de aktuelle emnene.

Det er ingen henvisninger til støttende litteratur, men en henvisning til Sosial- og helsedirektoratets utredning og anbefaling om hvordan for tidlig fødte barn bør følges opp, denne med mange gode litteraturreferanser.

Boken skal ikke erstatte de daglige samtalene mellom leger, sykepleiere og foreldre, men er en god støtte til en bedre forståelse hvis det f.eks. brukes vanskelige faguttrykk, i samtale, journaler og rapporter.

Den anbefales på det varmeste til foreldre og andre med tilknytning til familier med for tidlig fødte barn. I og med at langtidsutsiktene er godt dekket – også med historiene til tre av barna – er den i tillegg nyttig for dem som har født for tidlige for flere år siden.

Den faglige tyngden og den enkle forståelsen gjør teksten nyttig også for personalet som arbeider på en avdeling som behandler for tidlig fødte eller for dem som har oppfølgingen av barna. Og ikke minst, boken er oppdatert til 2008-kunnskap/erfaring uten at det skaper konflikt med tidligere bøker.

Men, spørsmålet til slutt blir: Trenger vi enda en bok om dette emnet?

Ut fra oppdatert informasjon, illustrasjoner og et forenklet språk, blir svaret ja! Men bøkene utfyller hverandre så alle har en plass i informasjonen for ikke å skape usikkerhet og frustrasjoner.

Anbefalte artikler