Ragnhild Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Halvorsen

Anne Amdam, Ragnhild Halvorsen, Aage Skandsen, Karin C. Lødrup Carlsen, Kai-Håkon Carlsen
20.12.2016
Kjell Aas En av nestorene i norsk medisin har gått bort. Kjell Aas døde 21. oktober, 91 år gammel. Han var en god lærer, kollega, forsker og fremfor alt en stor lege med omsorg for barn med astma og...
Ragnhild Halvorsen, Morten Pettersen
05.02.2004
Vi har med interesse lest Hanne Nøklebys gjennomgang av vaksinering hos allergikere i Tidsskriftet nr. 23/2003 ( 1 ). Hovedbudskapet er vi helt enige i – at alvorlige allergiske reaksjoner på vaksine...
Ragnhild Halvorsen
18.11.2004
Matallergi forekommer hyppig hos atopiske småbarn. Allergenene som er ansvarlig for ca. 90 % av positive provokasjoner på matvarer er egg, kumelk, nøtter, soya, fisk, skalldyr og hvete...
Anne K. Wasenius Søyland, Ragnhild Halvorsen
26.06.2003
Allergier og allergiske sykdommer har vist en signifikant økning i den vestlige verden de siste tiårene. Diagnostikk ved matvarereaksjoner er svært tid- og ressurskrevende og er blitt en...
Marianne H. Aas, Ragnhild Halvorsen
17.11.2005
IgE-mediert sensibilisering mot hveteproteiner målt ved forhøyet spesifikt IgE er vanlig i småbarnsårene ( 1 ). Kliniske symptomer på hveteallergi er sjeldnere og kan ha ulike uttrykksformer, som...
Marlene Blomstereng Karlsen, Elin Bjørge Løken, Ketil Mevold, Anne Kørner Bueso, Ragnhild Halvorsen
17.11.2005
Melken har en viktig plass i norsk kosthold, samtidig er melk den matvaren små barn hyppigst reagerer på ( 1 ). Omtrent 2,5 % av småbarna utvikler allergi eller intoleranse mot kumelkprotein ( 2 )...
Ragnhild Halvorsen
11.03.2014
Sicherer, Scott H. Food allergies A complete guide for eating when your life depends on it. 304 s, ill. Baltimore,MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 16 ISBN 978-1-4214-0845-3...