God informasjon om matallergier

Ragnhild Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Sicherer, Scott H.

Food allergies

A complete guide for eating when your life depends on it. 304 s, ill. Baltimore,MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 16

ISBN 978-1-4214-0845-3

Målgruppen er først og fremst personer med matallergi og foreldre til barn som har matallergi, men boken kan med fordel benyttes av leger og annet helsepersonell som får spørsmål relatert til matallergier. Den er blitt til som et resultat av de mange spørsmål forfatteren er blitt stilt i et langt yrkesliv som pediater. Hans hovedarbeids- og interessefelt er allergiske sykdommer, spesielt matallergier.

Boken er oversiktlig bygd opp med 11 kapitler med blant annet grunnleggende fakta om matallergier, hvordan søke råd og hjelp i helsevesenet, hvilke sykdommer som kan ha sin bakgrunn i matallergi, og hvordan leve med matallergi. Spørsmål og svar er enkelt formulert og lett forståelig selv uten medisinsk bakgrunnskunnskap. Forfatteren legger ikke skjul på hvor problematisk, og i enkelte tilfeller livstruende, en matallergi kan være, uten å overdramatisere.

Forfatteren befinner seg i front når det gjelder forskning på området og redegjør greit for den nyeste kunnskapen vedrørende utredning og behandling, hva som er kunnskapsmangler, og tester og behandling som den etablerte medisinen ikke kan stå inne for. Han legger ikke fingrene imellom når det gjelder å advare mot useriøse aktører, men gir en kort beskrivelse av ikke anbefalte tester og behandlinger slik at leseren får et innblikk i hva disse innebærer. Når det gjelder medisinsk utredning, er de amerikanske og europeiske anbefalingene relativt like, slik at boken lett kan benyttes på norske forhold.

Matallergi kan føre til straksallergiske symptomer, men også til mer protraherte eller kroniske plager. Forfatteren går igjennom de forskjellige uttrykkene ved en matallergi samtidig som han legger vekt på mulighetene for differensialdiagnoser. Han anbefaler ikke egendiagnoser, men gir råd om hvordan ta opp en mistanke om allergi med primærlegen.

I løpet av de siste 10 – 15 årene er det skjedd en gradvis forandring i veiledningen til gravide når det gjelder forebygging av allergier. Fra å anbefale gravide med høy risiko for å få barn med allergi til å unngå allergener som egg og fisk i svangerskapet og ammeperioden, gis det nå råd om vanlig kost uten restriksjoner til alle. Hvordan et slikt skifte kan skje, redegjør han godt for.

Dette er en bok som er nyttig lesing for pasienter og pårørende, men som også kan være en svært lærerik oppslagsbok for fastleger og annet helsepersonell. En norsk oversettelse vil være en fordel.

Anbefalte artikler