Ragnar Stien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Stien

Ragnar Stien, Anne Hege Aamodt, Are Brean
07.09.2020
Tidligere avdelingsoverlege Bjarne Ranheim døde 8. juli 2020, 97 år gammel. Ranheim var trønder, og som meget ung mann kom han under krigen i illegalt arbeid i sitt næromr...
Ragnar Stien
04.05.2020
Jeg har med stor interesse lest Tidsskriftets serie om vannlatingsforstyrrelser hos barn ( 1 , 2 , 3 ). I første artikkel ( 1 ) omtales den «late» blæren nærmest i forbifarten, og da som en...
Ragnar Stien
21.08.2017
Tidsskriftet nr. 10/2017 inneholder en leder skrevet av Christoph Gradmann ( 1 ). Han argumenterer for medisinsk historie som et eget og viktig fagfelt. Det er lett å være enig med ham om fagets...
Ragnar Stien, Are Brean
06.12.2016
Roald Erik Strandjord Tidligere avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling ved Sentralsykehuset i Rogaland og professor ved Universitetet i Bergen Roald Erik Strandjord døde 29. september 2016. Han...
Ragnar Stien
29.03.2007
Lærum, OD. I ulveskinnspels Legens historie i tre slektsledd. 224 s, ill. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2006. Pris NOK 268 ISBN 82-419-0430-4 Kan det være nødvendig med enda en nostalgisk bok om «...
Ragnar Stien
13.12.2007
Bogousslavsky, J Hennerici, MG Neurological disorders in famous artists Part 2. 240 s, tab, ill. Basel: Karger, 2007. Pris CHF 123 ISBN 978-3-8055-8265-0 Patografier over berømte menns lidelser synes...
Ragnar Stien
28.06.2007
Det har falt anestesikollega Jon Henrik Laake tungt for brystet at Tidsskriftet i en mellomtittel har uttalt at «hjernen tilhører nevrologene», slik han skriver i Tidsskriftet nr. 10/07 ( 1 ). Jeg...
Ragnar Stien
15.11.2007
Den råbarkede manndraper, slagsbror, dikter og til sist dommer, Egil Skallagrimsson, mister i høy alder to av sine sønner, Gunnar og Bodvar. Han går inn i en reaktiv depresjon, nekter å ta til seg...
Ragnar Stien
18.12.2008
Lavik, NJ. En haugianer på teaterscenen Dore Lavik – skuespiller og teaterregissør. 198 s, ill. Oslo: Unipub, 2008. Pris NOK 269 ISBN 978-82-7477-345-5 Professor emeritus Nils Johan Lavik (f. 1931)...
Ragnar Stien
14.02.2008
Et godt seksualliv med opplevelse av glede og tilfredsstillelse ved fysisk intimitet, er avhengig av et velfungerende sentralt og perifert nervesystem. Afferente impulser fra genitalia, hud, hørsel,...
Ragnar Stien
26.02.2009
Grimsrud, K Wallace, M Mathiassen, TB. Seksualitet og ryggmargsbrokk Barndom-pubertet-identitet-erotikk-seksuell praksis. 30 s, ill. Nesoddtangen: Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne...
Ragnar Stien
01.01.2009
Balon, R Sexual dysfunction The brain-body connection. 173 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 39 ISBN 978-3-8055-8357-2 I denne korte boken synes man å ville redegjøre for fire forhold:...
Ragnar Stien
17.12.2009
Det er 200 år siden Edgar Allan Poe (1809–49) ble født. Denne skrekk- og detektivfortellingens første store mester var svært opptatt av muligheten for å bli levende begravd. Han utnyttet den uklare...
Ragnar Stien
26.03.2009
Per Arne Norum etterlyser i Tidsskriftet nr. 5/2008 større objektivitet i dekningen av voldelige internasjonale konflikter ( 1 ). Han anklager også Tidsskriftets redaksjon for ensidighet og manglende...
Ragnar Stien
14.12.2006
Holck, Per Bernt Anker – samtid, liv og forfatterskap 183 s, ill. Oslo: Solum forlag, 2005. Pris NOK 289 ISBN 82-560-1505-5 Når man selv dikterer sin biografi og legger inn slike vurderinger, må man...
Ragnar Stien
21.10.2004
Rohkamm, Reinhard Color atlas of neurology 440 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2004. Pris EUR 40 ISBN 3-13-130931-8 Ved siden av det hendige formatet, er boken svært lett å finne frem i og er systematisk...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland*, Ragnar Stien
11.09.2003
Ved 0,5 – 2,5 % av vaginale fødsler inntreffer ruptur av analsfinkter ( 1 ). Selv etter primær reparasjon av sfinkterrupturen vil minst 50 % av disse kvinnene fortsatt ha variererende grad av anal...
Ragnar Stien, Johan A. Aarli
18.12.2003
Arne Torkildsen ca. 1939 «Torkildsens operasjon» er det begrep som har gitt norsk nevrokirurgi mest oppmerksomhet utover landets grenser. Operasjonen var kanskje den første vellykkede behandling av...
Ragnar Stien
26.06.2003
Av Ludvig Holbergs store litterære produksjon er epigrammene minst omtalt og analysert. En gjennomgang av alle epigrammene viser at han ironiserer over og «spøger» med leger og sykdom i flere av dem...
Ragnar Stien
30.03.2001
Krise er en stadig tilbakevendende – eller kanskje kronisk – tilstand i norsk helsevesen. Årsakene til denne urovekkende situasjon er flere, men økonomi – ingen eller manglende styring av samme – er...