Ragnar Stien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Stien

Ragnar Stien
10.12.2000
Leger antas å være rimelig kulturinteresserte, men myten er dårlig underbygd. I Norge viser de få undersøkelsene som er gjort at leger og medisinstudenter leser omtrent like mye – og samme type –...
Ragnar Stien
16.12.2010
Julen 1887 sendte Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910) et brev til Det medisinske fakultet i Kristiania. Han ønsket en klargjøring av fakultetets syn på kjønnslig avhold. Brevet var trolig et bidrag i...
Ragnar Stien
25.03.2010
Surawicz, B Jacobson, B. Doctors in fiction Lessons from literature. 202 s. Oxon: Radcliffe, 2009. Pris GBP 28 ISBN 978-1-84619-328-6 De undersøkelser denne anmelderen kjenner til, synes ikke å vise...
Ragnar Stien
01.07.2010
Frydenlund, B. Stormannen Peder Anker En biografi. 398 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2009. Pris NOK 449 ISBN 978-82-03-21084-6 Forfatteren sier i sitt etterord at han ønsker boken skal være til nytte og...
Ragnar Stien
16.12.2010
Walusinski, Olivier The mystery of yawning in physiology and disease 159 s, tab, ill. Basel: Karger, 2010. Pris CHF 198 ISBN 978-3-8055-9404-2 Hører du, som undertegnede, til de som har trodd at...
Ragnar Stien
16.12.2010
Treffert, Darold A. Islands of genius The bountiful mind of the autistic, acquired and sudden savant. 302 s, ill. London: Jessica Kingsley Publishers, 2010. Pris GBP 20 ISBN 978-1-84905- 810-0...
Ragnar Stien
20.09.2011
Schmidt, Kathrin Du skal ikke dø 316 s. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-32664-7 Dette er en skjønnlitterær roman med handlingen lagt strengt inn i et nevromedisinsk rammeverk...
Ragnar Stien
13.12.2011
Costa, Caroline de Miller, Francesca The diva and doctor God Letters from Sarah Bernhardt to Doctor Samuel Pozzi. 362 s, ill. Bloomington, IN: Xlibris, 2010. Pris USD 20 ISBN 978-1-4535-7965-7 Denne...
Ragnar Stien
17.06.2011
Carter, Rita Mapping the mind 376 s, ill. London: Orion Publishing Group, 2010. Pris GBP 13 ISBN 978-0-7538-2795-6 Letingen etter definerte områder i nervesystemet med spesifikke funksjoner har vært...
Ragnar Stien
07.08.2012
I tre nummer har Tidsskriftet prisverdig viet ryggmargsskader stor oppmerksomhet ( 1 ). Artiklene har vært velformulerte og oversiktlige og viser at gruppen ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland...
Ragnar Stien
27.03.2012
Sørnes, Torgrim Uten nåde De henrettede i Norge 1783 – 1814. 341 s. Oslo: Schibsted Forlag, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-516-5559-0 Man kan undres over hva som driver en gynekolog til å interessere...
Ragnar Stien
21.02.2012
Ja, det kan se ut som dette er konklusjonen i en artikkel ( 1 ) det refereres til i Tidsskriftet nr. 2/2012 ( 2 ). Riktignok synes det som om artikkelen egentlig har en annen konklusjon: Den nedsatte...
Ragnar Stien
26.06.2012
Herz, Rachel That’s disgusting Unraveling the mysteries of repulsion. 274 s, ill. New York: W.W. Norton, 2012. Pris USD 27 ISBN 978-0-393-07647-9 Vi liker og misliker de forskjelligste ting, men har...
Ragnar Stien
12.11.2012
Ogden, Jenni Trouble in mind Stories from a neuropsychologist’s casebook. 415 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 28 ISBN 978-0-19-982700-8 Som undertittelen angir, er dette 13...
Ragnar Stien
05.03.2013
Tittelen kan være avgjørende for en artikkels praktiske verdi. Jo dårligere innholdet er, desto mer arbeid bør det legges i utforming av tittelen. Lange og komplekse titler gir nemlig inntrykk av at...
Ole Didrik Lærum, Ragnar Stien, Erlend Hem
10.12.2013
«Jeg er norsk læge, sa han enkelt, og mengden vek til side.» Det mest berømte sitat som noen gang er tillagt en norsk lege stammer fra kriminalforfatteren Øvre Richter Frichs romanserie om kirurgen...
Ragnar Stien
19.03.2013
Hem, Per E. Megleren Paal Berg 1873 – 1968. 868 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2012. Pris NOK 499 ISBN 978-82-03-23427-9 Knapt noen norsk embetsmann har hatt så stor betydning og prestisje, det være seg...
Ragnar Stien
29.10.2013
Larsen, Øivind Forsiderefleksjoner Et utvalg forsideartikler fra Tidsskrift for Den norske legeforening. 200 s, ill. Eget forlag, 2013. Pris NOK 290 ISBN 978-82-999082-1-4 Professor emeritus i...
Ragnar Stien
09.04.2013
Espedal, Gry Hovland, Berit Et livskall – Cathinka Guldberg Norges første sykepleier og diakonisse. 188 s, ill. Oslo: Verbum forlag, 2012. Pris NOK 348 ISBN 978-82-543-1216-2 Den kvinnen som på 1800-...
Ragnar Stien
08.04.2014
I dag er godt over halvparten av de nye legene kvinner. Kvinnene har i løpet av et århundre erobret medisinen, men den akademiske medisin er fortsatt mannsdominert. I 2006 var det flere kvinner enn...