Ragnar Nesvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Nesvåg

Ragnar Nesvåg
19.03.2018
Erik Simonsen, Bo Møhlred. Grundbog i psykiatri 2. utg. 1 069 s, tab, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2017. Pris DKK 650 ISBN 978-87-412-6219-2 Psykiatri er et omfangsrikt fag, og den nye...
Ragnar Nesvåg
01.02.2007
S., Bratlie Innblikk 251 s. Oslo: Arneberg forlag, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-91614-35-0 Psykiater Synnøve Bratlie har med denne boken ønsket å fortelle historier fra sin mangeårige virksomhet som...
Ragnar Nesvåg
29.01.2009
H, Hall E, Hall Schizophrenia Modern concepts and research findings. 195 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 258 ISBN 978-91-44-02980-1 Vår forståelse av årsaker og sykdomsmekanismer ved...
Ragnar Nesvåg
22.06.2006
Lauveng, Arnhild I morgen var jeg alltid en løve 199 s. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 349 ISBN 82-02-24977-5 Helt siden sykdommen først ble beskrevet i begynnelsen av forrige århundre, har det vært...
Ragnar Nesvåg
30.04.2012
Weinberg, Ann Cluver The Danny diaries Overcoming schizophrenia. 405 s. Bloomington, IN: Trafford Publishing, 2010. Pris USD 28 ISBN 978-1-42691-960-2 The Danny diaries er en personlig fortelling fra...