Ragnar Hotvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Hotvedt

Ragnar Hotvedt
18.12.2008
Legers honorarkrav skal ikke være urimelig høye. Nylig fikk en lege kritikk fra Rådet for legeetikk etter å ha krevd et svært høyt honorar for en legeerklæring til et forsikringsselskap. Rådet for...
Ragnar Hotvedt
14.08.2008
Å vurdere hvorvidt et ønske om å avslutte behandling med en implantert pacemaker skal etterkommes, kan være meget vanskelig. Mange medlemmer av foreningen Retten til en verdig død har undertegnet...
Ragnar Hotvedt
18.12.2003
Rådet for legeetikk har behandlet en sak der en medisinstudent har opptrådt i strid med samarbeidsavtalen mellom legestanden og industrien. Legemiddelindustrien har mange ganger fått kritikk for sine...
Inge Kjønniksen, Leidulf Segadal, Asbjørn Haugsbø, Ragnar Hotvedt, Trond Jacobsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Lars Nordsletten, Valbjørg G. Søndenaa
20.02.2002
Sykehusinfeksjoner er en belastning for pasientene og en vesentlig kostnadsdrivende faktor i sykehus, og representerer årlig mange ekstra liggedøgn (1). En viktig undergruppe av sykehusinfeksjonene...
For Rådet for legeetikk, Ragnar Hotvedt, Reidun Førde
20.11.2002
Rådet for legeetikk har fått en henvendelse fra en overlege ved et større norsk sykehus. Han ber Rådet, på generelt grunnlag, vurdere om det er etisk forsvarlig å starte intensivbehandling av en...
Ragnar Hotvedt
30.11.2002
Det finnes i dag moderne utstyr for fotografering og filming i svært mange ambulanseenheter. Dette utstyret brukes av ambulansepersonell, redningsmenn og leger, f.eks. til dokumentasjon fra et...
Ragnar Hotvedt
20.04.2001
Rådet for legetikk har fra en pasient mottatt en klage på innkalling til undersøkelse på en poliklinikk ved et undervisningssykehus. Pasienten hadde anfallsvise plager. Det var viktig for henne å ha...
Ragnar Hotvedt
30.09.2001
Rådet for legeetikk har fått flere henvendelser fra kolleger etter en reportasje i Aftenposten som dreier seg om markedsføring av legetjenester fra et privat legekontor i hovedstaden. Ifølge...
Ragnar Hotvedt
10.10.2000
Lege A har innlevert en klage på avdelingsoverlege B for en legeerklæring han har utstedt. Sakens bakgrunn er følgende: På et sentralsykehus dør en ung mann relativt brått og uventet. Vel en uke før...
Ragnar Hotvedt
11.08.2005
Når legemiddelfirmaer er invitert til å presentere sine produkter for legene ved en sykehusavdeling, må det ikke være noen sammenblanding mellom produktinformasjon og internundervisningen ved...
Ragnar Hotvedt
25.03.2010
Av og til oppstår det uenighet om pris når en legepraksis skal selges. Noen ganger blir Legeforeningen involvert, noen ganger omtales slike saker også i mediene. Som regel blir de involverte parter...