Preben Aavitsland,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Preben Aavitsland,

Preben Aavitsland
10.02.2002
Når du kommer opp fra den vakre metrostasjonen Gostinij Dvor i St. Petersburg, kan du bli møtt av et par enda vakrere unge kvinner i like miniskjørt og bluser. De smiler innbydende og byr alle unge...
Preben Aavitsland
20.11.2001
Progesteron stimulerer vekst av livmorslimhinnen og hemmer livmormuskulaturen slik at et befruktet egg kan feste seg i livmorslimhinnen. Mifepriston har motsatt effekt og vil derfor føre til at...
Preben Aavitsland
20.01.2001
Statens helsetilsyn har besluttet å avvikle føringen av register over pasienter som er avhengig av vanedannende legemidler. 1.10. 2000 stoppet fylkeslegene å registrere opplysninger i registeret...
Preben Aavitsland
20.01.2001
Sosial- og helsedepartementet har nylig bestemt at bestått test i norsk språk ikke lenger skal være et vilkår for å bli autorisert som lege i Norge. I rundskriv av 29.9. 2000 peker imidlertid Statens...
Preben Aavitsland, Øivind Nilsen
10.01.2001
I 1999 døde 2,2 millioner mennesker i Afrika av AIDS (1). 25 millioner afrikanere er smittet med HIV, de fleste etter samleie mellom mann og kvinne. Kvinner utgjør litt over halvparten av de smittede...
Preben Aavitsland
30.08.2001
Formålet med screening mot brystkreft med mammografi er å oppdage svulstene så tidlig at behandlingen kan helbrede. Randomiserte studier har bevist at det er slik, mener mange, men disse studiene ble...
Bård Magne Nordheim Kvam, Preben Aavitsland, Øivind Nilsen, Arve Lystad
10.10.2000
I august 1987 ble landets leger, jordmødre og andre informert om at HIV-testing skulle tilbys rutinemessig til alle gravide i Norge (1). Tiltaket hadde dels individrettede formål, som forebygging av...
Preben Aavitsland,
30.08.2000
I forbindelse med arbeidet for å gjøre lovverket enklere, opphevet Sosial- og helsedepartementet 1. juli 2000 fire forskrifter på smittevernområdet: – Forskrift av 20. oktober 1933 om personer som...
Preben Aavitsland
30.11.2000
20 år etter at HIV kom til Norge er om lag 2 500 personer smittet. 523 av dem er døde av AIDS. I det sørlige Afrika er hver femte voksne person smittet (1). Bare i år har over to millioner afrikanere...
Preben Aavitsland
20.10.2000
Sosial- og helsedepartementet har fastsatt en forskrift om advarselsmerking av honning (1). Forskriften trådte i kraft 9. juli 2000. Forskriftens hovedinnhold er: ”Honning som frambys skal ha...
Preben Aavitsland
20.09.2000
Sosial- og helsedepartementet gav 19. mai 2000 nye retningslinjer for folketrygdens refusjon av immunisering mot hepatitt A og B (1). Retningslinjene viser til Forskrift om stønad til dekning av...
Preben Aavitsland
20.09.2000
Sosial- og helsedepartementet gav 19. mai 2000 nye retningslinjer for folketrygdens refusjon av immunisering mot hepatitt A og B (1). Retningslinjene erstatter retningslinjene fra 1996 (2) som...