Klinisk bruk av kalsiumantagonister

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kalsiumantagonister var i Norge i 1994 den mest anvendte gruppen hjertemedikamenter. Markedsleder innenfor gruppen varamlodipin. Metaanalyser av kliniske studier tyder imidlertid på at bruk av kalsiumantagonister ikke bedrer pasientenesleveutsikter, kanskje med unntak av de hjertefrekvensnedsettende midlene verapamil og diltiazem. Mye tyder på athurtigvirkende nifedipin bør unngås hos pasienter med akutte koronarsymptomer. Det negative resultatet vedrørendekalsiumantagonisteffekter støttes tilsynelatende av observasjonelle undersøkelser, men disse må man avvise, dels pga.metodologiske årsaker, dels pga. motstridende resultater i forskjellige studier. De seneste resultatene frakontrollerte kliniske studier derimot støtter antakelsen om at midlene er trygge i bruk hos de fleste pasientene, forde karspesifikke midlenes vedkommende også ved tilfeller av hjertesvikt. Betingelsen for å ha nytte avkalsiumantagonister er at de brukes på riktig indikasjon. Mye tyder på at de er nyttige ved hypertensjon og hospasienter med plagsom angina pectoris. De er stort sett ikke indisert ved akutt infarkt, ustabil angina, ipostinfarktperioden eller for å bedre hjertesvikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media