Klinisk bruk av kalsiumantagonister

Aursnes I, Osnes J-B, Platou ES Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kalsiumantagonister var i Norge i 1994 den mest anvendte gruppen hjertemedikamenter. Markedsleder innenfor gruppen var amlodipin. Metaanalyser av kliniske studier tyder imidlertid på at bruk av kalsiumantagonister ikke bedrer pasientenes leveutsikter, kanskje med unntak av de hjertefrekvensnedsettende midlene verapamil og diltiazem. Mye tyder på at hurtigvirkende nifedipin bør unngås hos pasienter med akutte koronarsymptomer. Det negative resultatet vedrørende kalsiumantagonisteffekter støttes tilsynelatende av observasjonelle undersøkelser, men disse må man avvise, dels pga. metodologiske årsaker, dels pga. motstridende resultater i forskjellige studier. De seneste resultatene fra kontrollerte kliniske studier derimot støtter antakelsen om at midlene er trygge i bruk hos de fleste pasientene, for de karspesifikke midlenes vedkommende også ved tilfeller av hjertesvikt. Betingelsen for å ha nytte av kalsiumantagonister er at de brukes på riktig indikasjon. Mye tyder på at de er nyttige ved hypertensjon og hos pasienter med plagsom angina pectoris. De er stort sett ikke indisert ved akutt infarkt, ustabil angina, i postinfarktperioden eller for å bedre hjertesvikt.

Anbefalte artikler