Petter  Gjersvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter  Gjersvik

Petter Gjersvik
21.08.2018
Norsk dermatologisk og venerologisk forskning er på fremmarsj. Det gjenspeiler seg i et økende antall originalartikler i høyt rangerte tidsskrifter innen fagområdet. GLAD PRISVINNER: Harald Moi og...
Petter Gjersvik
23.08.2016
Viljen til å utsette seg for kritikk er avgjørende for god læring og for å bli en enda bedre lege. Feil må dyrkes, men på riktig måte. Foto: Einar Nilsen Ingen går gjennom livet uten å gjøre feil,...
Petter Gjersvik
20.08.2013
Medicine should have the same grading system as other academic disciplines Photo: Einar Nilsen Over the years, various grading systems have been used for university and university college exams. In...
Petter Gjersvik
21.08.2012
De som overlever kreft i barneårene, har økt risiko for gastrointestinalcancer, mest i colon og rectum. Dette gjelder særlig etter visse former for kreft og kreftbehandling. Illustrasjonsfoto...
Petter Gjersvik
21.08.2012
En randomisert studie om effekten av et intensivert oppfølgingsprogram for kolspasienter måtte stoppes på grunn av flere dødsfall i intervensjonsgruppen. Tidligere studier har vist at strukturert...
Petter Gjersvik
26.06.2012
Lavt vitamin D-nivå er forbundet med økt risiko for hoftebrudd, hjerteinfarkt, kreft eller død. Assosiasjonen varierer med årstiden. Illustrasjonsfoto Wikimedia Commons Vitamin D har mange biologiske...
Petter Gjersvik
29.05.2012
Leger anbefaler ofte screeningtester, men mange vet ikke hvordan resultater fra slike tester skal forstås. Illustrasjonsfoto Stockbyte/Thinkstock Screening er å teste friske personer for sykdom, for...
Petter Gjersvik
29.05.2012
Dapagliflozin, som selektivt hemmer reabsorpsjonen av glukose i nyrene, gir litt bedre blodsukkerkontroll hos pasienter med insulinbehandlet type 2-diabetes. Dapagliflozin hemmer selektivt natrium-...
Petter Gjersvik
30.10.2012
Blymengder langt under antatt akseptable nivåer gir økt risiko for urinsyregikt. Dette viser en amerikansk studie. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Kronisk blyforgiftning har mange...
Petter Gjersvik
30.10.2012
Risikoen for hepatocellulært karsinom er liten, også ved levercirrhose, og kreftformen bidrar lite til den høye dødeligheten ved cirrhose. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix...
Petter Gjersvik
08.01.2013
Urininkontinens er vanlig også blant unge kvinner som ikke har vært gravide. Illustrasjonsfoto Science Photo/ NTB scanpix Svangerskap øker risikoen for urininkontinens, men forekomsten av...
Petter Gjersvik
08.01.2013
Mange pasienter synes de har nytte av å ha tilgang til sin elektroniske pasientjournal via en nettportal. Dette viser erfaringer fra USA. Ved tre store helsesentre i USA med til sammen 105...
Petter Gjersvik
08.01.2013
Thalidomid reduserer hoste og gir bedre livskvalitet hos pasienter med idiopatisk pulmonal fibrose. Idiopatisk pulmonal fibrose er en progredierende, dødelig sykdom av ukjent årsak og uten effektiv...
Petter Gjersvik
05.02.2013
Blodsukkersenkende behandling med sulfonylurea ved type 2-diabetes gir større risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser enn metformin. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Hjerte-...
Petter Gjersvik
20.08.2013
Medisinstudiet bør ha samme karaktersystem som andre akademiske fag, slik det er ved svært mange medisinske læresteder i utlandet Foto Einar Nilsen Ved eksamen på universiteter og høyskoler har man...
Petter Gjersvik
28.05.2013
Jeg er helt enig med Arne Høiseth i at en vitenskapelig artikkel skal ha en mest mulig komplett og nøytral presentasjon av funn, metode og resultater. I diskusjonsavsnittet er det viktig at...
Syed Mohammad Husain Rizvi, Mari Skylstad  Kvernebo, Nils-Jørgen  Mørk, Petter  Gjersvik
28.05.2013
Vi takker for positiv omtale av vår kasuistikk. Som det fremgår av artikkelen, var svært mange klinikere og laboratoriepersonell fra flere avdelinger og spesialiteter involvert i behandlingen av...