Petter Andreas Ringen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Andreas Ringen

Petter Andreas Ringen
23.11.2020
Mikkel Højlund, Christina Blanner Wagner, Julie Eg Frøkjær Psykiatriske cases 187 s. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 250 ISBN 978-87-93590-92-2 Den danske...
Petter Andreas Ringen
05.02.2018
Her drøftes grunnlagsforståelse og tendenser 15 år etter artikkelen Modeller og trender i psykiatri – bør nevrobiologi danne en felles basis? Rorschach-kort, 1921. Rorschach-testen er en psykologisk...
Petter Andreas Ringen
29.03.2007
Medisinen og legene blir hyppig utfordret på faglig ståsted og grunnholdninger, og dette gjelder særlig det psykiatriske fagfeltet. Utsagn som at den medisinske sykdomsmodell er maskinell, og at den...
Petter Andreas Ringen
15.11.2007
Bøe, TD Thomassen, A. Fra psykiatri til psykisk helsearbeid Om etikk, relasjoner og nettverk. 307 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 339 ISBN 978-82-15-01094-6 Forfatterne ønsker å «bringe...
Petter Andreas Ringen, Alv A. Dahl
30.08.2002
Den nevrobiologiske forståelsesmodellen i psykiatri har fått mye oppmerksomhet i lys av store fremskritt i nevrovitenskapene de siste årene. Psykiatri har over lang tid lidd under mangelen på et...
Petter Andreas Ringen
24.01.2012
Dragland, Åse Kroppens skjulte intelligens 219 s, ill. Oslo: Flux forlag, 2011. Pris NOK 298 ISBN 978-82-92773-44-4 Forfatteren Åse Dragland er forskningsjournalist og har et klart budskap i denne...
Petter Andreas Ringen
08.04.2014
Martinez, Michael E. Future bright A transforming vision of human intelligence. 303 s, ill. New York: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 23ISBN 978-0-19-978184-3 Future bright kan ved første...