Pål Øian

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Pål Øian er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og tidligere overlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge og professor ved Universitetet i Tromsø.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Pål Øian
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media