Pål Gulbrandsen,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gulbrandsen,

Pål Gulbrandsen
20.01.2002
Det hevdet den amerikanske sosiologen Donald W. Light som innledet på en konferanse i regi av Legeforeningens forskningsinstitutt i november 2001. Donald W. Light Treffer bare utvalgte grupper Light...
Pål Gulbrandsen
20.01.2002
Barn tar etter. Illustrasjonsfoto I studien gikk man gjennom 601 populære filmer fra perioden 1988–99 og telte forekomster av røyking i filmene (1). For å beregne eksposisjon for filmer ble 50 filmer...
Pål Gulbrandsen
30.01.2002
I en nederlandsk befolkningsbasert pasient-kontroll-undersøkelse ble 248 kvinner i alderen 18–49 år som hadde gjennomgått sitt første hjerteinfarkt i årene 1990–95 sammenliknet med 925 kvinner uten...
Pål Gulbrandsen
10.01.2002
I alt avsluttet sivilombudsmannen 2 209 saker i 2000, og helse- og sosialsaker utgjorde dermed nær en femdel av alle saker (1). Totalt ble 45 % av sakene avvist, slik at det er en viss overhyppighet...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
En felles erklæring fra Public Health Association of New York City og American Public Health Association, som er mottatt via elektronisk post og datert 21. september, har flere viktige budskap. Det...
Pål Gulbrandsen
10.12.2001
Hvor bor man egentlig tettest i Norge? Og hvilket tettsted har det største arealet? Et tettsted slutter om det blir mer enn 50 m mellom bolighusene (1), og grenser for tettsteder og kommuner er ikke...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Det er tidligere vist at ca. en firedel av all medikasjon ved palliativ behandling gjelder medikamenter som brukes utenfor godkjent indikasjonsområde (1, 2). Mange mener at pasienten bør gi informert...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
Knut Magne Uv og Liv Ellingsen prøver å hjelpe gravide kvinner til å takle fødselsangst. Foto P. Gulbrandsen Det finnes flere forklaringer på hvorfor såkalt fødselsangst griper om seg. – Vi tror...
Pål Gulbrandsen
10.01.2001
Det konkluderer en ny rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (1), som nylig ble fremlagt på en konferanse. Mens Finland har to, Danmark tre og Sverige fem PET-anlegg, har Norge foreløpig...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Forskerne gikk gjennom 17 databaser, i tillegg søkte de for hånd samtlige skrevne referanser i bøker og artikler de allerede hadde tilgjengelig, samt innhentet data fra medlemmer av Housing Studies...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
I en randomisert kontrollert studie fra Italia fikk pasienter som hadde fått warfarin i tre måneder etter en idiopatisk dyp venetrombose enten fortsatt behandling i ni måneder eller den ble avsluttet...
Pål Gulbrandsen
30.09.2001
Pressen har vært en viktig pådriver i kritikken mot visse former for plastisk kirurgi i Norge (1). Samtidig er det nettopp i pressen at denne virksomheten bekjentgjøres. – En liberal annonsepolitikk...
Pål Gulbrandsen
10.09.2001
2 885 symptomfrie amerikanere i alderen 50 til 75 år gjennomgikk testing av okkult blod i avføringen (tre prøver) og koloskopi (1). Funnene for den del av koloskopien som angikk rectum og colon...
Pål Gulbrandsen
30.11.2001
Under seminaret som ledsaget årsmøtet i LVS var det lagt opp til debatt mellom representanter for Legeforeningen og for de medisinske fakultetene om hvem som skal ha ansvaret for...
Pål Gulbrandsen
10.09.2001
Nærmere 200 deltakere fra 21 land var samlet på Solstrand i august. Forskere kom fra De forente arabiske emirater, USA, Brasil og Bulgaria for å lære av Norden. Ulikhet i helse vanskelig å fjerne...
Pål Gulbrandsen
10.02.2001
I en kommentar i dette nummer av Tidsskriftet går tre kolleger hardt ut mot en rekke instanser innen norsk medisin (1). Hovedbudskapet er: Det medisinske miljøet har håndtert den såkalte Bærum-saken...
Pål Gulbrandsen
10.09.2001
141 barn i alderen 3–8 år med betydelig antisosial atferd ble tilfeldig fordelt til intervensjon eller kontrollgruppe (venteliste for behandling) (1). Foreldrene til grupper av barn fikk et...
Pål Gulbrandsen
10.11.2001
Tidligere statssekretær i Sosial- og helsedepartementet, Lars Erik Flatø, var invitert til årsmøtet i PSL for å klargjøre en rekke spørsmål knyttet til de privatpraktiserende spesialister i...
Pål Gulbrandsen, Ingrid M. Høie
20.11.2001
Intensjonsavtalen som er inngått mellom regjeringen Stoltenberg og partene i arbeidslivet, springer ut av Sandman-utvalgets innstilling (1). Den tar mål av seg å redusere sykefraværet med minst 20 %...
Pål Gulbrandsen
10.11.2001
Harald Guldsten Harald Guldsten er 53 år og privatpraktiserende øyespesialist i Trondheim siden 1983. Han har to perioder i styret for PSL bak seg, før det var han to perioder medlem av foreningens...