Pål Gulbrandsen,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gulbrandsen,

Pål Gulbrandsen
30.03.2001
Det er ikke uten ubehag Tidsskriftet i dette nummer presenterer en enquéte, der vi har spurt om hva pasientene betaler ved 37 legekontorer med driftstilskuddsavtale i Oslo, Drammen og Trondheim (1)...
Pål Gulbrandsen
20.10.2001
Til nå har det vært få muligheter for behandling ved akutt hepatitt C-infeksjon. De tyske forskerne inkluderte voksne pasienter som hadde kjent eller mistenkt eksposisjon for hepatitt C i løpet av de...
Pål Gulbrandsen
20.08.2001
I områder med endemisk forekomst av malaria brukes DDT i stort omfang for å redusere myggforekomsten. Tidligere har små studier vist en mulig sammenheng mellom bruk av DDT og premature fødsler. Nå...
Pål Gulbrandsen
20.10.2001
Chang-Kok Hahm, professor ved Hanyang Universitetet i Seoul, svarer at eutanasi overhodet ikke er på tale i Korea. Han mener også at temaet er vanskelig å diskutere i hele Asia pga. respekten for...
Pål Gulbrandsen, Torben V. Schroeder, Josef Milerad, Magne Nylenna
30.06.2001
I 1998 gikk tidsskriftet Nordisk Medicin , som brakte artikler på dansk, norsk og svensk, inn etter 70 år (1). I de nasjonale medisinske tidsskriftene har omfanget av artikler på nabospråkene vært...
Pål Gulbrandsen
30.10.2001
Artsnavn på bakterier og andre mikroorganismer skrives normalt med stor forbokstav i slektsnavnet (Salmonella, Shigella, Staphylococcus) og liten forbokstav i det såkalte spesifikke epitet (enterica...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
I et innlegg av Gerd Tranø i Ylf-forum (1) blir det fortalt at bare fire deltakere meldte seg på til et trinn I-kurs for tillitsvalgte i Sør-Trøndelag i vår. På spørsmål om hvordan det passer med...
Pål Gulbrandsen
30.06.2001
En psykisk utviklingshemmet mann, 61 år gammel, kom til allmennpraktiserende lege i følge med en hjelpepleier fra hjemmetjenesten. Hjelpepleieren gav uttrykk for at pasienten trengte Lamisil...
Pål Gulbrandsen
30.10.2001
Regionalt helseutvalg for Helseregion Øst fordelte i begynnelsen av september seks nye overlegestillinger og ti nye assistentlegestillinger. Hedmark fikk fem stillinger, Akershus og Østfold fire,...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Nigel Sykes Nigel Sykes er spesialist i palliativ medisin og leder for den medisinske virksomheten ved St. Cristopher’s Hospice i London (se egen sak om hospicebevegelsen). Han tok utgangspunkt i den...
Pål Gulbrandsen
30.06.2001
Kostnaden per vunnet leveår er antakelig lavere enn for mammografiscreening. Likevel var det flust med motforestillinger under et seminar som nylig ble arrangert av Senter for medisinsk...
Pål Gulbrandsen
20.01.2001
Den første studien, publisert i JAMA 20.12. 2000, gjaldt 469 pasienter med hjernesvulst. Kontrollpasientene var 422 andre sykehuspasienter uten hjernesvulst (1). Ingen økt forekomst Man fant ikke økt...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Cicely Saunders Cicely Saunders (f. 1918) var sosialarbeider ved St. Thomas’ Hospital i London på slutten av 1940-tallet. Der traff hun en døende polsk flyktning med kreft. Samtaler med ham om alle...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
I en tysk undersøkelse ble 53 pasienter med hjerneslag randomisert til enten å få vanlig fysioterapi og placebo, eller fysioterapi med tilskudd av 100 mg levodopa i tre uker (1). Hjerneslaget måtte...
Pål Gulbrandsen
10.12.2001
Psykisk helsevern på 1990-tallet: flere opphold, ansatte og konsultasjoner. Illustrasjonsfoto Det viser den elektroniske utgaven av rapporten Samdata Psykisk helsevern. Realveksten til psykisk...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Styret i Norsk forening for palliativ medisin. Fra venstre Stein Kaasa, Janicke T. Bjercke, Dagny Faksvåg Haugen, Marit S. Jordhøy (leder), Ellen B. Pedersen og Ulf Kongsgaard. Elisabeth Brenne og...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
En felles erklæring fra Public Health Association of New York City og American Public Health Association, som er mottatt via elektronisk post og datert 21. september, har flere viktige budskap. Det...
Pål Gulbrandsen
10.12.2001
Hvor bor man egentlig tettest i Norge? Og hvilket tettsted har det største arealet? Et tettsted slutter om det blir mer enn 50 m mellom bolighusene (1), og grenser for tettsteder og kommuner er ikke...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Det er tidligere vist at ca. en firedel av all medikasjon ved palliativ behandling gjelder medikamenter som brukes utenfor godkjent indikasjonsområde (1, 2). Mange mener at pasienten bør gi informert...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
Knut Magne Uv og Liv Ellingsen prøver å hjelpe gravide kvinner til å takle fødselsangst. Foto P. Gulbrandsen Det finnes flere forklaringer på hvorfor såkalt fødselsangst griper om seg. – Vi tror...