Pål Gulbrandsen,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gulbrandsen,

Pål Gulbrandsen
30.06.2001
Kostnaden per vunnet leveår er antakelig lavere enn for mammografiscreening. Likevel var det flust med motforestillinger under et seminar som nylig ble arrangert av Senter for medisinsk...
Pål Gulbrandsen
20.01.2001
Den første studien, publisert i JAMA 20.12. 2000, gjaldt 469 pasienter med hjernesvulst. Kontrollpasientene var 422 andre sykehuspasienter uten hjernesvulst (1). Ingen økt forekomst Man fant ikke økt...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Cicely Saunders Cicely Saunders (f. 1918) var sosialarbeider ved St. Thomas’ Hospital i London på slutten av 1940-tallet. Der traff hun en døende polsk flyktning med kreft. Samtaler med ham om alle...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
I en tysk undersøkelse ble 53 pasienter med hjerneslag randomisert til enten å få vanlig fysioterapi og placebo, eller fysioterapi med tilskudd av 100 mg levodopa i tre uker (1). Hjerneslaget måtte...
Pål Gulbrandsen
10.12.2001
Psykisk helsevern på 1990-tallet: flere opphold, ansatte og konsultasjoner. Illustrasjonsfoto Det viser den elektroniske utgaven av rapporten Samdata Psykisk helsevern. Realveksten til psykisk...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Styret i Norsk forening for palliativ medisin. Fra venstre Stein Kaasa, Janicke T. Bjercke, Dagny Faksvåg Haugen, Marit S. Jordhøy (leder), Ellen B. Pedersen og Ulf Kongsgaard. Elisabeth Brenne og...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
En felles erklæring fra Public Health Association of New York City og American Public Health Association, som er mottatt via elektronisk post og datert 21. september, har flere viktige budskap. Det...
Pål Gulbrandsen
10.12.2001
Hvor bor man egentlig tettest i Norge? Og hvilket tettsted har det største arealet? Et tettsted slutter om det blir mer enn 50 m mellom bolighusene (1), og grenser for tettsteder og kommuner er ikke...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Det er tidligere vist at ca. en firedel av all medikasjon ved palliativ behandling gjelder medikamenter som brukes utenfor godkjent indikasjonsområde (1, 2). Mange mener at pasienten bør gi informert...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
Knut Magne Uv og Liv Ellingsen prøver å hjelpe gravide kvinner til å takle fødselsangst. Foto P. Gulbrandsen Det finnes flere forklaringer på hvorfor såkalt fødselsangst griper om seg. – Vi tror...
Pål Gulbrandsen
10.01.2001
Det konkluderer en ny rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (1), som nylig ble fremlagt på en konferanse. Mens Finland har to, Danmark tre og Sverige fem PET-anlegg, har Norge foreløpig...
Pål Gulbrandsen
20.09.2001
Forskerne gikk gjennom 17 databaser, i tillegg søkte de for hånd samtlige skrevne referanser i bøker og artikler de allerede hadde tilgjengelig, samt innhentet data fra medlemmer av Housing Studies...
Pål Gulbrandsen
10.10.2001
I en randomisert kontrollert studie fra Italia fikk pasienter som hadde fått warfarin i tre måneder etter en idiopatisk dyp venetrombose enten fortsatt behandling i ni måneder eller den ble avsluttet...
Pål Gulbrandsen
30.09.2001
Pressen har vært en viktig pådriver i kritikken mot visse former for plastisk kirurgi i Norge (1). Samtidig er det nettopp i pressen at denne virksomheten bekjentgjøres. – En liberal annonsepolitikk...
Pål Gulbrandsen
10.09.2001
2 885 symptomfrie amerikanere i alderen 50 til 75 år gjennomgikk testing av okkult blod i avføringen (tre prøver) og koloskopi (1). Funnene for den del av koloskopien som angikk rectum og colon...
Pål Gulbrandsen
30.11.2001
Under seminaret som ledsaget årsmøtet i LVS var det lagt opp til debatt mellom representanter for Legeforeningen og for de medisinske fakultetene om hvem som skal ha ansvaret for...
Pål Gulbrandsen
10.09.2001
Nærmere 200 deltakere fra 21 land var samlet på Solstrand i august. Forskere kom fra De forente arabiske emirater, USA, Brasil og Bulgaria for å lære av Norden. Ulikhet i helse vanskelig å fjerne...
Pål Gulbrandsen
10.02.2001
I en kommentar i dette nummer av Tidsskriftet går tre kolleger hardt ut mot en rekke instanser innen norsk medisin (1). Hovedbudskapet er: Det medisinske miljøet har håndtert den såkalte Bærum-saken...
Pål Gulbrandsen
10.09.2001
141 barn i alderen 3–8 år med betydelig antisosial atferd ble tilfeldig fordelt til intervensjon eller kontrollgruppe (venteliste for behandling) (1). Foreldrene til grupper av barn fikk et...
Pål Gulbrandsen
10.11.2001
Tidligere statssekretær i Sosial- og helsedepartementet, Lars Erik Flatø, var invitert til årsmøtet i PSL for å klargjøre en rekke spørsmål knyttet til de privatpraktiserende spesialister i...