Ginkgo biloba – effekt, bivirkninger og interaksjoner

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 956 – 9

  I Tidsskriftet nr. 8/2012, side 957, figur 1: Bildet viser ikke Ginkgo biloba, men Adiantum raddianum. Korrekt bilde publiseres her.

  I figurteksten skal det stå: Ginkgo biloba.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media