Pål Andre Holme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Andre Holme

May-Linn Fauske Andersen, Pål Andre Holme, Geir E. Tjønnfjord
06.05.2019
Blødersykdommer omfatter en rekke arvelige sykdommer med blødningstendens som den fremste kliniske manifestasjonen. Pasienter med mindre alvorlig blødersykdom blør dersom...
Pål André Holme
03.05.2007
Pasienter i indremedisinske avdelinger får ikke tilstrekkelig tromboseprofylaktisk behandling, noe som fører til unødvendig mange tilfeller av tromboemboli Leger har i dag godt innarbeidede rutiner...
Lorentz Brinch, Geir Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl, Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal
14.08.2008
Jon-Magnus Tangen og medarbeidere beskrev i Tidsskriftet nr. 10/2008 resultatene av et norsk behandlingsprogram for akutt myelogen leukemi ( 1 ). Siktemålet med arbeidet var ikke å kartlegge verdien...
Yngvar Fløisand, Lorentz Brinch, Ingunn Dybedal, Tobias Gedde-Dahl, Dag Heldal, Pål André Holme, Torstein Egeland, Geir E. Tjønnfjord
20.11.2008
Behandlingsresultatene hos barn med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er svært gode. Den sykdomsfrie langtidsoverlevelsen ligger på 75 – 80 % etter kjemoterapi ( 1 ). Resultatene hos voksne med...
Pål André Holme, Annika Elisabet Michelsen
12.06.2008
Svimmelhet, kvalme og flimring for øynene er symptomer som kan indikere tromboembolisk sykdom. Denne kasuistikken understreker betydningen av grundig anamnese og kunnskap om ulike etiologiske...
Waleed Ghanima, Pål André Holme, Geir E. Tjønnfjord
04.11.2010
Immunologisk trombocytopeni (ITP), tidligere benevnt «idiopatisk trombocytopenisk purpura», er trombocytopeni forårsaket av immunmediert destruksjon av trombocyttene. Trombocytopenien medfører ofte,...
Per Olav Vandvik, Lars Petter Granan, Pål Andre Holme, Johan Bondi
13.05.2014
I de nye retningslinjene for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse ved kirurgi anbefales det for de fleste pasienter kun ti dager med tromboseprofylakse ved protesekirurgi i hofte og kne...
Magnus Andreas Rognlien Husøy, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal, Arne Kolstad, Çiğdem Akalin Akkök, Halvor Rollag, Peter Gaustad, Stein Bergan, Torstein Egeland, Dag Josefsen, Gunnar Kvalheim, Yngvar Fløisand
02.09.2014
Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) er et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med maligne blodsykdommer som leukemier og lymfomer og enkelte ikke-maligne sykdommer som aplastisk...
Tor Henrik Anderson Tvedt, Pål Andre Holme, Øystein Bruserud
27.05.2014
En mann i begynnelsen av 80-årene ble lagt inn på lokalsykehuset med spontane og anemiserende hud- og muskelblødninger. Pasienten brukte både warfarin og acetylsalisylsyre, men blødningene viste seg...