Øyvind Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Næss

Øyvind Næss
13.03.2008
I observasjonsstudier griper ikke forskeren inn, men samler inn og analyserer data. Slike studier er nødvendige, men har klare metodologiske begrensninger Nylig tok en gruppe epidemiologer initiativ...
Øyvind Næss
20.11.2008
Orth-Gomér, K Perski, A Preventiv medicin Teori och praktik. 327 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 455 ISBN 978-91-44-04015-8 Utgangspunktet er at et økende behov for helseomsorg i...
Øyvind Næss
14.02.2008
Bonita, R Beaglehole, R Kjellstrøm, T Basic epidemiology 2. utg. 213 s, tab, ill. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 18 ISBN 978- 92 -4-154707-9 Hva er det mest grunnleggende i epidemiologi som man må lære...
Øyvind Næss
11.06.2009
helseorganisasjon, Verdens Atlas of health in Europe 2. utg. 126 s, tab, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 14 ISBN 978-92-890-1410-6 Andre utgave av Verdens helseorganisasjons atlas over helsetilstand...
Øyvind Næss
09.03.2006
WHO Europa The European health report 2005 Public health action for healthier children and populations. 129 s, tab, ill. København: Verdens helseorganisasjon, 2005. Pris CHF 40 ISBN 92-890-1376-1...
Øyvind Næss
19.10.2006
Twisk, Jos Applied multilevel analysis A practical guide for medical researchers. 196 s. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Pris GBP 25 ISBN 0-521-61498-8 Denne boken er kommet i stand...
Øyvind Næss
04.11.2004
Artikkelen presenterer en gjennomgang og en drøfting av den prinsipielle betydningen individ- og gruppenivå har i befolkningsbaserte studier og helsetjenesteforskning. Ulike studiedesign blir omtalt...
Øyvind Næss
03.04.2003
Bhopal, R Concepts of epidemiology An integrated introduction to the ideas, theories, principles, and methods of epidemiology. 317 s, ill. Oxford University Press, 2002. Pris NOK 379 ISBN 0-19263155-...
Øyvind Næss
20.11.2003
Folkehelsemeldingen Resept for et sunnere Norge har skapt en del debatt. Blant annet er synet på epidemiologiens rolle i folkehelsearbeidet blitt kritisert. Artikkelen tar utgangspunkt i...
Bjørgulf Claussen, Øyvind Næss
20.08.2002
Tabell  1 Fordeling på yrkesstatus i 1980 blant alle 50 – 69 år gamle innbyggere i Oslo 1.1. 1990 ( %) og dødelighet i 1990 – 94 per 10 000 personår etter yrkesstatus Kvinner (n = 47 626) Menn (n =...
Øyvind Næss, Bjørgulf Claussen
28.02.2002
Rapporten om barns helse og levevilkår fra UNICEF i 2001 er interessant også for et medisinsk publikum. Med støtte i medisinsk og annen helsefaglig forskning viser rapporten betydningen av helse i...
Qing Du, Øyvind Næss, Bernadette Nirmal Kumar
17.11.2005
I en ny rapport legger Verdens helseorganisasjon større vekt på organiseringen av helsetjenester for å redusere ulikhetene i helse for mor og barn. Dette er på mange måter en radikalt annerledes...
Øyvind Næss
11.03.2010
Lawlor, DA Mishra, GD Family matters Designing, analysing and understanding family based studies in life course epidemiology. 341 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 38 ISBN...
Geir Aamodt, Anne Johanne Søgaard, Øyvind Næss, Anne Cathrine Beckstrøm, Sven Ove Samuelsen
11.02.2010
Universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt har gått sammen om å samle flere befolkningsbaserte helseundersøkelser i én database: Cohort of Norway (CONOR)...
Øyvind Næss
18.02.2011
Hofrichter, Richard Bhatia, Rajiv Tackling health inequities through public health practice Theory to action. 2. utg. 600 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19...
Øyvind Næss
23.08.2011
Irgens, Lorentz M. Forebyggende helsearbeid og ditt ansvar som lege 2. utg. 268 s, tab, ill. Bergen: Bodoni Forlag, 2010. Pris NOK 499 ISBN 978-82-7128-557-7 Denne boken kommer nå i sin andre utgave...
Øyvind Næss
05.02.2013
Rothman, Kenneth J. Epidemiology An introduction. 2. utg. 268 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 25 ISBN 978-0-19-975455-7 Å anmelde Rothmans introduksjonsbok i epidemiologi...