Er det noen i familien din som er syk?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lawlor, DA

  Mishra, GD

  Family matters

  Designing, analysing and understanding family based studies in life course epidemiology. 341 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 38

  ISBN 978-0-19-923103-4

  Spørsmålet over er et kjent utgangspunkt for samtaler i klinisk praksis og har fungert som et grovt verktøy for å fange opp familiær belastning av sykdom. I denne utgivelsen vektlegges verdien av familiebaserte studieopplegg i epidemiologisk forskning om årsak til en rekke sykdommer. Tanken er at medlemmer av en familie – søsken, tvillinger, foreldre og barn – har mye til felles både genetisk og når det gjelder miljøfaktorer. Informasjon om denne avhengigheten av familiestrukturen kan brukes til å avdekke årsaker til sykdom på en langt mer kraftfull måte enn i tidligere epidemiologiske observasjonsstudier.

  Tvillingstudier har lang tradisjon i medisinsk forskning. De er blitt brukt for å avdekke arvelighet for ulike sykdommer. Én svakhet ved slike studier er at tvillinger ikke alltid likner på resten av befolkningen og at deres erfaringer derfor har dårligere generaliserbarhet. I Family matters utvides perspektivet til å utnytte søskeninformasjon – fordi vanlige søskenpar kan ha større nytteverdi enn tvillinger for en del forskningsspørsmål, fordi datasett med slik informasjon kan være lettere tilgjengelig og fordi studier av søsken har større generaliserbarhet. Dessuten omhandles generasjonsstudier, hvor sammenlikninger mellom far–barn og mor–barn kan være en pekepinn når det gjelder hvilken betydning faktorer i svangerskapet kan ha på senere sykdom.

  Forfatterne tar utgangspunkt i tvillingstudier og løfter perspektivet til mer enn et spørsmål om arv eller miljø. De diskuterer med eksempler hvordan familiebaserte studier til en viss grad kan brukes til å skille ut genetiske effekter, miljøeffekter og tidspunktet for disse gjennom ulike deler av livsløpet. Familiemedlemmer deler genetisk informasjon, men de deler også sosiale og fysiske miljøfaktorer i visse deler av livet. Å utnytte tidspunktet for denne likheten kan være av stor verdi i studier av kroniske sykdommer.

  Dette er forlagets nyeste tilskudd til serien om livsløpsepidemiologi. En rekke sentrale forskere tar for seg – ut fra ulike innfallsvinkler – statistiske metoder inklusive dataprogrammer, det teoretiske grunnlaget, praktisk anvendelse og kommer med eksempler som illustrerer nytten og bruken av slike studier. At det er aktive forskere innen feltet som selv skriver, gir stoffet et solid preg og tyngde. Temaet berøres ut fra flere faglige perspektiver, nyansert og grundig. Størst nytte av Family matters vil antakelig aktive forskere som selv planlegger liknende studier ha. Men den henvender seg også til klinikere og helseplanleggere som ønsker bedre forståelse av nytten av familiebaserte studier om årsak til sykdom når randomiserte forsøk ikke lar seg gjennomføre. Ikke minst kan den være av interesse for alle dem som undrer seg over hva familieanamnese generelt gir av informasjon. Anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media