Sprikende og ujevn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hofrichter, Richard

  Bhatia, Rajiv

  Tackling health inequities through public health practice

  Theory to action. 2. utg. 600 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-534314-4

  Utgangspunktet er at helsearbeidere og helseadministratorer opplever mange dilemmaer når de har folkehelsen som overordnet mål. Å forholde seg til spørsmål om sosial rettferdighet som undertekst til sosial fordeling av sykdom og helse, er ifølge forfatterne noe alle innenfor et helsesystem må gjøre daglig. Det er en krevende oppgave hvis man er normalt utrustet med samvittighet.

  Dette er en omfattende bok med mange forfattere. Første del, hvor man trekker opp overordnet perspektiv for likhet og rettferdighet, er klart best. Særlig er diskusjonen nobelprisvinner i økonomi Amartya Sen (f. 1933) presenterer, verdifull. Som økonom og filosof legger han vekt på kapasiteten som god eller dårlig helse gir for fordeling av samfunnsgoder. Det samme gjelder spørsmål om Rawls rettferdighetsfilosofi anvendt på helse. Rettferdig fordeling av noe så endimensjonalt som penger, er nå en ting. Hvordan denne filosofien kan anvendes på helseulikheter, er kan hende noe helt annet? Sykdom og helse har mange årsaker og gir seg til uttrykk på mange ulike måter. I videreføringen av disse spørsmålene peker enkelte forfattere på hvordan man kan måle ulikheter. I neste del tar forfatterne for seg rasisme, sexisme og helse. Her legger de vekt på årsaker, men teksten virker uten klar teoretisk forankring. Og i den grad den har en slik forankring, får ikke leseren hjelp til å sortere mellom konkurrerende forklaringer. Utover i boken blir dessverre stoffet kjedeligere og kjedeligere idet forfatterne tar fatt på praktiske tiltak og råd for handling. Dette virker ikke alltid kunnskapsbasert, og det hjelper lite med en serie figurer som viser til dels selvfølgeligheter.

  Når det er sagt, kan en kritisk leser få med seg mange viktige detaljer og informasjon om feltet. Men hoveddelen er rettet mot amerikanske forhold som ofte er svært forskjellige på dette området fra vårt. Det er nok å nevne at mange europeiske land, inkludert Norge, for tiden fører en aktiv politikk for å motvirke helseforskjeller og at USA først nylig har vedtatt en helsereform som omfatter hele befolkningen. Jeg tror nok at interesserte lesere finner bedre litteratur fra europeiske og norske kilder. Blant en omfattende litteratur kan jeg blant annet nevne Marmotkommisjonens rapport til Verdens helseorganisasjon om ulikheter i helse som nylig ble lansert (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media