Øyvind Midtvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Midtvedt

Jan Tore Gran, Øyvind Midtvedt
29.11.2006
Sårdanning i hud pga. redusert tilførsel av arterielt blod er oftest forårsaket av oblitererende karsykdom eller venøs insuffisiens. Iskemiske sår er imidlertid ikke uvanlig ved systemisk...
Jan Tore Gran, Øyvind Molberg, Øyvind Midtvedt
06.10.2005
Systemisk sklerose er en sjelden multiorgansykdom av ukjent årsak. De patologiske forandringer består av alvorlig fibrose i hud og indre organer, forsnevring av lumen i arterier og arterioler samt...
Jan Tore Gran, Øyvind Midtvedt, Sidsel Haug
21.01.2011
En kvinne var i mange år plaget av tilbakevendende urticaria ledsaget av feber, og senere ledd- og muskelsmerter. Noen bakenforliggende årsak ble ikke funnet. Etter 13 års sykdom ble det påvist en...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
14.10.2014
Vi takker professor Eivind Rødahl for gode kommentarer og innspill til vår kasuistikk om en pasient med Erdheim-Chesters sykdom. Rødahl etterlyser eventuell behandlingsrespons på vemurafenib (...
Monika Mochol, Karina Berg, Øyvind Midtvedt, Geir Ringstad, Emilia Kerty
01.07.2014
En kvinne i 40-årene ble innlagt ved universitetssykehus med to ukers sykehistorie med økende hodepine, gangvansker og nedsatt allmenntilstand. Hun hadde mange års sykehistorie med uveitter og...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
19.08.2014
En mann i 40-årene ble innlagt i revmatologisk avdeling med mistanke om systemsykdom. Han hadde i lengre tid hatt symptomer fra øynene, men utredning viste at flere organer var affisert. Mannen ble...