Øyvind Andresen Bjertnæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Andresen Bjertnæs

Ingeborg Strømseng Sjetne, Øyvind Andresen Bjertnæs, Hilde Hestad Iversen
30.10.2017
Regjeringens effektiviseringsreform innebærer forventning om økonomisk innsparing, blant annet ved at statlige virksomheter går over til digital post til innbyggerne. Effektivisering ved bruk av...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jon Helgeland, Olaf Holmboe, Kari Aanjesen Dahle, Ketil Hanssen-Bauer, John-Arne Røttingen
01.05.2008
I Norge inneholder det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) indikatorer for epikrisetid, ventetid, individuell plan og andel diagnostisk vurdert ( 1 ). Helse-...
Andrew Garratt, Kirsten Danielsen, Øyvind Andresen Bjertnæs, Torleif Ruud
25.05.2006
Synspunktene til pasientene om deres erfaringer og tilfredshet med helsetjenesten er en nødvendig del av kvalitetsforbedringsarbeid og evaluering av helsetjenesten ( 1 , 2 ). Dette måles ofte ved...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jan Olav Johannessen
25.05.2006
Pasienterfaringsstudier er utbredt og brukes som en av flere kilder for å evaluere kvaliteten på helsetjenesten ( 1  –  3 ). I Norge benyttes pasienterfaringer som nasjonale kvalitetsindikatorer for...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Sigve Oltedal, Andrew Garratt, Jon Helgeland, John-Arne Røttingen
02.11.2006
Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet er under utvikling ( 1 ). I 2005 ble det besluttet å lansere en ny indikator om primærhelsetjenestens tilfredshet med spesialisthelsetjenesten. Indikatoren er...
Therese Opsahl Holte, Øyvind Andresen Bjertnæs, Knut Stavem
16.06.2005
Den somatiske spesialisthelsetjenesten i Norge er i endring. Hvor store sykehusene bør være, er ett av mange aktuelle temaer i fagmiljøene og i samfunnsdebatten generelt. Det er blitt diskutert...
Andrew Garratt, Øyvind Andresen Bjertnæs, Unni Krogstad, Pål Gulbrandsen
17.02.2005
Å måle pasientopplevelser betraktes i stigende grad som viktig når helsetjenesten skal evalueres ( 1 , 2 ). Målingen av pasienttilfredshet er kritisert for å mangle en klar definisjon ( 3 , 4 ) og...
Petter Ekern, Øyvind Andresen Bjertnæs, Torkil Berge, Ingeborg Strømseng Sjetne, Per Johan Askim
15.05.2012
Fastlegen er ofte involvert i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser. Faglig trygghet kan styrkes gjennom deltakelse i faste tverrfaglige møter med kjente kolleger og en erfaren psykiater/...