Øystein Sørbye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Sørbye

Marit Hellebostad, Dagfinn Gedde-Dahl, Olav Kåre Refvem, Øystein Sørbye, Per Harald Årva
30.06.2005
Har dere hørt om EMSO? De fleste har nok ikke det. EMSO står for European Medical Students’ Orchestra , som er et symfoniorkester bestående av medisinstudenter og enkelte ferdige leger fra hele...
Øystein Sørbye
19.05.2005
Lund, Ingrid Hun sitter jo bare der! Om innagerende atferd hos barn og unge. 139 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 229 ISBN 82-450-0134-1 Boken er skrevet for pedagoger i skolen og for...
Øystein Sørbye
04.02.2011
Borge, Anne Inger Helmen Resiliens Risiko og sunn utvikling. 197 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 345 ISBN 978-82-05-39066-9 Forfatteren er professor i utviklingspsykologi ved...
Øystein Sørbye
23.04.2013
Dahl, Alv A. Aarre, Trond F. Praktisk psykiatri 698 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 725 ISBN 978-82-450-1172-2 Denne læreboken er beregnet på medisinstudenter, leger og andre...