Appell til musikkinteresserte leger

Marit Hellebostad, Dagfinn Gedde-Dahl, Olav Kåre Refvem, Øystein Sørbye, Per Harald Årva Om forfatterne
Artikkel

Har dere hørt om EMSO? De fleste har nok ikke det. EMSO står for European Medical Students’ Orchestra, som er et symfoniorkester bestående av medisinstudenter og enkelte ferdige leger fra hele Europa, og som samles ti dager i året til en intensiv symfoniorkestersamling på meget høyt nivå, med konsertavslutning og en eller flere konserter. Orkesteret har møttes hvert år siden 1993. Orkesterets dirigent, australieren David Banney, arbeider halv tid som hudlege og halv tid som profesjonell dirigent. Han har dirigert orkesteret uten vederlag siden 1999.

Arrangeringen av orkestersamlingen har gått på omgang mellom de landene som har hatt deltakere i orkesteret. I 2003 var orkesteret i Praha og i 2004 i Poznan i Polen. I år har en entusiastisk gruppe norske medisinstudenter som har vært orkesterdeltakere gjennom flere år, påtatt seg oppgaven å arrangere samlingen. Orkesteret skal møtes i Oslo 4.–15. august, skal øve og ha konserter ved Rikshospitalet, i Universitetets aula og på Maihaugen, Lillehammer. Medlemmer av orkesteret skal også ha kammerkonserter ved sykehus i Oslo-området. Det er allerede over 80 påmeldte til årets orkesterprosjekt. Orkesteret har i alle år gitt bidrag til veldedig arbeid, og i år er det besluttet at et eventuelt overskudd fra konsertene skal gå til musikkterapi ved Barneklinikken, Rikshospitalet.

Under planleggingen av orkestersamlingen har det vist seg vanskelig å få finansieringsstøtte til arrangementet. I andre arrangørland har legemiddelindustrien gitt sponsorstøtte, men så langt har legemiddelindustrien i Norge avslått forespørsler om økonomisk støtte under henvisning til den nye avtalen med Legeforeningen. Deltakerne betaler selvfølgelig deltakeravgift, men selv om Universitetet i Oslo og Rikshospitalet yter generøse bidrag, mangler det fremdeles 50 000 kroner i forhold til budsjettet. Det ville være svært synd om prisnivået i Norge skulle holde deltakere fra mindre velstående land fra å delta i prosjektet.

Vi er mange leger som har spilt musikk i årevis og som gjerne skulle hatt et slikt tilbud i vår tid som studenter og unge leger. Derfor vil vi nå oppfordre alle musikkinteresserte kolleger til å støtte orkesteret med et pengebeløp, forslagsvis 500 kroner, som kan bidra til at arrangementet kan gjennomføres etter planen. Alle beløp er kjærkomne og kan settes inn på EMSOs konto: EMSO Oslo 2005 med kontonummer 6039.05.87328. For ytterligere opplysninger, besøk EMSOs nettsider på www.emso2005.info.

Anbefalte artikler