Omvik P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Omvik P

Omvik P
20.11.1998
Sammendrag Både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til utvikling av hypertensjon, men fortsatt er den egentlige årsak til sykdommen ikke klarlagt. Mild hypertensjon, definert som diastolisk...
Omvik P
20.10.1998
Sammendrag Retningslinjer for påvisning og utredning av hypertensjon, bruk av blodtrykksmedikamenter og behandlingsgrenser har vært diskutert i over 50 år. Det samme gjelder nytten av diagnostikk og...
Omvik P
20.02.1996
Det har i lang tid vært kjent at blodtrykk og hjertefrekvens øker i forbindelse med tobakksrøyking. Disse effektene er spesifikt assosiert med nikotin. Økningen i blodtrykket skyldes både økning i...
Kjeldsen SE, Omvik P
10.02.1996
Blodtrykkssenkende behandling med AT1-reseptorantagonist Sammendrag Renin-angiotensin-systemet kan gjennom effekter av angiotensin II være involvert i patogenesen ved essensiell hypertensjon, men kan...