Konsensus om hypertensjon?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Retningslinjer for påvisning og utredning av hypertensjon, bruk av blodtrykksmedikamenter og behandlingsgrenser harvært diskutert i over 50 år. Det samme gjelder nytten av diagnostikk og terapi. I regi av Norges forskningsråd er detpublisert en konsensusrapport (Behandling av mild hypertensjon) ment som forslag til retningslinjer for håndtering avmild hypertensjon i Norge. Rapporten er basert på en offentlig høring 8.-9.4. 1997, der 20 sakkyndige la fremoppfatninger om definisjon, konsekvenser og behandling av mild hypertensjon.

  Et fremskritt i denne rapporten i forhold til tidligere handlingsprogrammer er at definisjonen av mild hypertensjonmed faste blodtrykksgrenser er gjort uavhengig av alder. Bakgrunn for de valgte grenser for "mild hypertensjon"(140-169 og 90-99 mmHg for henholdsvis systolisk og diastolisk blodtrykk) er uklar. Mens det er viktig å få slått fastat pasienter som trenger blodtrykksbehandling, bør behandles tilstrekkelig intensivt til et målblodtrykk på 140/90 mmHger nådd, er spørsmålet om behandlingsmål overhodet ikke omtalt i konsensusrapporten. Rapporten reiser spørsmålet omhvordan man skal komme frem til riktig strategi for utredning og behandling av mild hypertensjon. Skal den formes etterstrengt vitenskapelige kriterier alene, eller er modellen med sakkyndige som fremlegger motstridende syn for et bredtsammensatt panel eller en "jury" den riktige når det skal tas faglige beslutninger? Etter denne forfatters oppfatninger "jurymodellen" ikke brukbar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media