Konsensus om hypertensjon?

Omvik P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Retningslinjer for påvisning og utredning av hypertensjon, bruk av blodtrykksmedikamenter og behandlingsgrenser har vært diskutert i over 50 år. Det samme gjelder nytten av diagnostikk og terapi. I regi av Norges forskningsråd er det publisert en konsensusrapport (Behandling av mild hypertensjon) ment som forslag til retningslinjer for håndtering av mild hypertensjon i Norge. Rapporten er basert på en offentlig høring 8.-9.4. 1997, der 20 sakkyndige la frem oppfatninger om definisjon, konsekvenser og behandling av mild hypertensjon.

Et fremskritt i denne rapporten i forhold til tidligere handlingsprogrammer er at definisjonen av mild hypertensjon med faste blodtrykksgrenser er gjort uavhengig av alder. Bakgrunn for de valgte grenser for “mild hypertensjon” (140-169 og 90-99 mmHg for henholdsvis systolisk og diastolisk blodtrykk) er uklar. Mens det er viktig å få slått fast at pasienter som trenger blodtrykksbehandling, bør behandles tilstrekkelig intensivt til et målblodtrykk på 140/90 mmHg er nådd, er spørsmålet om behandlingsmål overhodet ikke omtalt i konsensusrapporten. Rapporten reiser spørsmålet om hvordan man skal komme frem til riktig strategi for utredning og behandling av mild hypertensjon. Skal den formes etter strengt vitenskapelige kriterier alene, eller er modellen med sakkyndige som fremlegger motstridende syn for et bredt sammensatt panel eller en “jury” den riktige når det skal tas faglige beslutninger? Etter denne forfatters oppfatning er “jurymodellen” ikke brukbar.

Anbefalte artikler