Hvordan påvirker røyking blodtrykket?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har i lang tid vært kjent at blodtrykk og hjertefrekvens øker i forbindelse med tobakksrøyking. Disse effekteneer spesifikt assosiert med nikotin. Økningen i blodtrykket skyldes både økning i hjertets minuttvolum og økt periferkarmotstand. Blodtrykksøkningen inntrer umiddelbart og før registrerbar økning i sirkulerende katekolaminer. Hosblodtrykkspasienter kan den blodtrykkssenkende effekt av β-blokkere bli delvis opphevet av tobakksrøyking, mens&alfa;-reseptorblokade synes å opprettholde den antihypertensive effekt hos røykere. Det er et paradoks at mensrøyking fører til akutt blodtrykksstigning, synes røykere i større epidemiologiske undersøkelser å ha et noe lavereblodtrykksnivå enn ikke-røykere. Fordi blodtrykket kan stige etter røykestopp, må røykeavvenning ikke unødig utsetteoppstarting av medikamentell antihypertensiv behandling hos pasienter hvor dette ellers ville være indisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media