Olsen H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olsen H

Gundersen R, Torgauten Ø, Olsen H
30.04.1999
Sammendrag Fra 1995 er det på grunn av EØS-avtalen tillatt med parallellimport av legemidler til Norge. Helsemyndighetene har uttalt at det ikke finnes betenkeligheter forbundet med å bruke...
Waal H, Blix O, Krook A, Olsen H
20.01.1999
Sammendrag Norge skal nå bygge ut et landsdekkende tilbud av metadonassistert rehabilitering. Dette innebærer en endring av tidligere retningslinjer, og artikkelen gir en historisk oversikt over...
Bramness JG, Olsen H
20.05.1998
Sammendrag Zopiklon (Imovane) er kjemisk sett et cyclopyrrolon og derigjennom en ny type ikke-benzodiazepinhypnotikum. Det ble introdusert i Norge i 1994. I løpet av 1996 hadde det tatt 26% av...
Buajordet I, Madsen S, Olsen H
20.09.1997
Sammendrag Bivirkninger ved statinbruk rapportert nasjonalt og internasjonalt presenteres. Salg av kolesterolsenkende midler i statingruppen har økt med en faktor på 30 i perioden 1989-96. Publiserte...