Bruk av metadon i behandlingen av opioidavhengighet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norge skal nå bygge ut et landsdekkende tilbud av metadonassistert rehabilitering. Dette innebærer en endring avtidligere retningslinjer, og artikkelen gir en historisk oversikt over utviklingen. Den presenterer også en status forneurobiologisk kunnskap om opioidavhengighet og metadon og presenterer ulike behandlingsmodeller. Modellene ogutviklingen i ulike land drøftes på bakgrunn av relevant evalueringslitteratur.

  Metadon er ingen behandling som reduserer avhengighet. Det man tar sikte på er å kompensere for neurobiologiskekomplikasjoner til langvarig misbruk. Dette øker individets mulighet til å nyttiggjøre seg andre hjelpetiltak ogminsker tendensen til risikopreget og sosialt besværlig atferd. Evnen til å utvikle en mindre rusdominert tilværelseøker.

  Helsemyndighetene i Norge tar sikte på en utvikling etter den såkalte svenske modellen som vektlegger bruk avmetadon kombinert med psykososiale hjelpetiltak innenfor en ramme med omfattende kontroll. Dette fremstår som etrimelig valg, men utviklingen bør evalueres både i et komparativt og i et behandlingsorientert perspektiv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media