Bivirkninger ved bruk av zopiklon

Bramness JG, Olsen H Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Zopiklon (Imovane) er kjemisk sett et cyclopyrrolon og derigjennom en ny type ikke-benzodiazepinhypnotikum. Det ble introdusert i Norge i 1994. I løpet av 1996 hadde det tatt 26% av hypnotikamarkedet. I denne litteraturgjennomgangen finner vi at det fortsatt mangler god nok dokumentasjon når det gjelder bivirkninger av zopiklon. Det er store likheter mellom zopiklon og eksisterende benzodiazepinhypnotika. Et flertall av undersøkelsene utgjøres av sammenlikninger med triazolam, som nå er avregistrert i Norge. Zopiklon gir noe mindre hemming av psykomotoriske funksjoner dagen derpå enn flunitrazepam. Zopiklon medfører noe mindre dagen derpå-effekt, lik hemming av psykomotoriske ferdigheter dagen etter inntak og i noen tilfeller større avhengighetspotensial enn nitrazepam.

Anbefalte artikler