Statiner - bivirkningsmønster med vekt på psykiske reaksjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bivirkninger ved statinbruk rapportert nasjonalt og internasjonalt presenteres. Salg av kolesterolsenkende midler istatingruppen har økt med en faktor på 30 i perioden 1989-96. Publiserte kliniske undersøkelser konkluderer med atstatinene er effektive og sikre, med sjeldne og lite alvorlige bivirkninger. De vanligste reaksjonene er forhøyedeleverenzymnivåer og myopati. Data fra det norske spontanrapporteringssystemet og fra WHOs internasjonale database iperioden 1988-95 inneholder rapporter om bivirkningsreaksjoner knyttet til flere andre organsystemer som f.eks.nervesystemet, mage-tarm-kanalen, huden og kardiovaskulære organer. I det norske materialet er 15% av rapportertebivirkninger psykiske reaksjoner. Reaksjonene er i hovedsak aggressivitet, nervøsitet, depresjon, angst,søvnforstyrrelser og impotens. Mekanismen(e) bak disse bivirkningene er ikke kjent, men reduksjon iserum-kolesterolnivå diskuteres som mulig årsak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media