Statiner - bivirkningsmønster med vekt på psykiske reaksjoner

Buajordet I, Madsen S, Olsen H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bivirkninger ved statinbruk rapportert nasjonalt og internasjonalt presenteres. Salg av kolesterolsenkende midler i statingruppen har økt med en faktor på 30 i perioden 1989-96. Publiserte kliniske undersøkelser konkluderer med at statinene er effektive og sikre, med sjeldne og lite alvorlige bivirkninger. De vanligste reaksjonene er forhøyede leverenzymnivåer og myopati. Data fra det norske spontanrapporteringssystemet og fra WHOs internasjonale database i perioden 1988-95 inneholder rapporter om bivirkningsreaksjoner knyttet til flere andre organsystemer som f.eks. nervesystemet, mage-tarm-kanalen, huden og kardiovaskulære organer. I det norske materialet er 15% av rapporterte bivirkninger psykiske reaksjoner. Reaksjonene er i hovedsak aggressivitet, nervøsitet, depresjon, angst, søvnforstyrrelser og impotens. Mekanismen(e) bak disse bivirkningene er ikke kjent, men reduksjon i serum-kolesterolnivå diskuteres som mulig årsak.

Anbefalte artikler